BNL MD

En god hånds verk - godt håndverk

Man kan bygge en stavkirke med bare en håndfull forskjellige verktøy...

En liten film om Heddal stavkirke, om håndverks- og materialkunnskap og overføring av gamle håndverksteknikker fra generasjon til generasjon.

Publisert 30. mars 2015

Publisert av: Riksantikvaren

;
;