Det gamle teglbruket

Det gamle teglbruket ved Julita gård i Södermanland 

Spilletid 16 min 41 sek. Nm nr 23.

Filmen er innspilt for dt nordiske museet 1928. Opptaket er gjort i Julita under ledelse av Sven Drakenberg. Foto: Svensk filmindustri

Publisert: 13. januar 2012

Publisert av: Nordiska museet

;
;