BNL MD

Blytekking

Blytekking utføres kun i begrenset omfang i dag, stort sett anvendes teknikken ved istandsettelse eller restaurering av bevaringsverdige bygninger hvor oprinnelige arkitektoniske utrykk krever bevaring. Bly er giftigt for mennesker i arbeidsprosessen og kan skade miljøet. Derfor er bly utfaset fra byggeriet og krever spesiell tillatelse å anvende.

Filmen viser utskifting av et utslitt blytak på en kirke. Med det rette håndlag fremstilles og monteres skiver av bly efter gamle prinsipper. Filmen viser at blytekking er et håndverk som krever spesialverktøy værktøy og godt med knofett.

;
;