BNL MD

Blyinnfattet vindu

Blyinnfattede vinduer kan trenge vedlikehold og reparasjon. I filmen vises hvordan blyinnfatningen i et ruteparti skiftes ut. 

Det omfatter nummerering, demontering og gjeninsetting av glass i ny innfatning etter at vindusrammen er restaurert. Filmen viser ikke produksjon av selve blyinnfatningen. I dag kan profilene kjøpes som vanlig handelsvare. Tidligere ble blyprofilene trukket/profilert på verkstedet.

Det kreves forsiktighet når man arbeider med bly. Glassmesterlauget i Danmark og glassindustrien har arbeidsanvisninger til bruk ved blyarbeider. På verksteder skal det være lufteanlegg og medarbeiderne skal bruke verneutstyr og jevnlig foreta helsesjekk.

Publisert: 14 oktober 2014

Publisert av: Byggefilm.dk

;
;