BNL MD

Blikkenslagerens verktøy

En kikk på blikkenslagerens verktøy

Verktøy er skapt for å supplere og forfine håndens arbeid, og verktøy for å utføre blikkenslagerarbeider har eksistert i flere hundre år. Opprinnelig ble de fleste verktøyene laget av lokale smeder eller blikkenslageren selv. I denne filmen presenteres blikkenslagerfagets mest anvendte verktøy.

Publisert: 17.09.2021

Publisert av: Byggefilm.dk

;
;