#

Utskifting av vinduer og dører kan være søknadspliktig

Dersom du skal skifte vinduer eller dører i boligen din kan det være søknadspliktig, men det finnes unntak

Hovedregelen er at alle tiltak som medfører en fasadeendring, er søknadspliktige, pbl. § 20-1 første ledd bokstav c.

Dersom man setter inn andre vinduer eller dører som endrer bygningens eksteriørmessige karakter, vil det derfor være søknadspliktig. Det samme vil det være dersom man endrer fasaden ved å sette inn et ekstra vindu. Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig, må du kontakte kommunen.  

En rekke tiltak er imidlertid unntatt fra søknadsplikten:

Det gjelder blant annet fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, jf. pbl. § 20-5 første ledd bokstav f.

I praksis vil det si at dersom du bytter ut vinduene med tilsvarende de du tar ut, eller setter inn vinduer tilsvarende det som kan dokumenteres å ha vært i bygningen tidligere, så er ikke tiltaket søknadspliktig.

Les mer på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant regelverk

PBL § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

PBL § 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

PBL § 23-1. Ansvar i byggesaker

SAK 10 § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

 

;
;