#

Er bygging og endring av skorstein eller pipe søknadspliktig?

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner som eksempelvis skorsteiner, er søknadspliktig

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner som eksempelvis skorsteiner, er søknadspliktig. Det er krav om bruk av ansvarlig foretak. Det betyr at en rehabilitering av eksisterende skorstein, montering av nytt rør eller bruk av glidestøp er søknadspliktig.

Rent vedlikehold av skorsteinen, som slemming og pussing er ikke søknadspliktig.

Det følger av pbl § 23-1 at kommunen kan vurdere å gjøre unntak fra krav om ansvarsrett der dette er klart unødvendig. Det vil blant annet kunne vurderes å gjøre unntak fra krav om ansvarsrett for prosjektering for patenterte (preaksepterte) løsninger samt at utførende står som søker.

Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig må du kontakte kommunen.

Les mer på Direktoratet for Byggkvalitet

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevante regler

PBL § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

PBL § 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

PBL § 23-2.Tiltakshaver

SAK 10 § 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

;
;