Fasadeløsningen for det norske klima. Foto: Weber

XPS

Ekstrudert polystyren (XPS) er en styrenplast basert på polystyren som smeltes og tilsettes karbondioksid. XPS plater er mer trykkfast enn EPS og mindre sprø.

XPS benyttes ofte der det er behov for isolasjon med trykkfasthet, for eksempel i veibaner og uterom på kompakte tak. XPS kan stå i vann uten å miste isolasjonsevnen.

XPS kan inneholde bromerte flammehemmere, som er oppført i Prioritetslisten. Virksomheter som vurderer å bruke plastbasert isolasjon med bromerte flammehemmere plikter i følge Substitusjonsplikten å prøve å finne produkter med mindre helse- og miljøskadelige virkninger.

XPS produseres i Norge, Norden og Europa.

Sirkulær økonomi

XPS kan ha noe resirkulert innhold, men dette er normalt internt produksjonsavfall fra fabrikken.

Plassering og fysisk påkjenning har betydning for levetiden, men generelt har plastbasert isolasjon har meget lang levetid. Materialgjenvinning av XPS er mulig ved avhending.

Inneklima

XPS forventes å ha relativt lave emisjoner, og er normalt innbygget.

Relativt høyt

XPS har relativt høye klimagassutslipp. Utslipp varierer med produkt og fremstillingsmetode og det vil være store forskjeller.

Ikke fornybart

Ressursgrunnlag for all plastbasert isolasjon er olje som er en ikke-fornybar ressurs.

Resirkulering og gjenvinning

XPS kan gå til materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Relativt høy risiko

Kan inneholde bromerte flammehemmere, som står på Prioritetslisten. Norske produsenter har i hovedsak faset ut disse i sine produkter, men de finnes i utenlandske produkter, særlig tyske

Lav risiko

XPS forventes å ha relativt lave emisjoner, og er normalt innbygget.

Det finnes EPDer for XPS, både norske og internasjonale.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;