#

Vakuumisolasjon

Vakuumisolasjon er paneler med en svært god isolasjonsevne. Isolasjonen består av en lett kjerne som produseres slik at et vakuum oppstår i materialets porer. Platene leveres omhyllet i en plast- og aluminiumsbasert folie.

Platene kan tilfredsstille en U-verdi på 0,18 W/m2K med en tykkelse på kun 20 mm. Isolasjonen kan brukes i vegg, gulv, himling og tak. Platene er imidlertid svært sårbare for perforeringer og skader, som begrenser bruksområdene. Dersom en VIP plate perforeres halveres isolasjonsverdien. Platene må bestilles på mål og kan ikke bearbeides på byggeplassen. Det er viktig med tilstrekkelig beskyttelse under oppføring.

Vakuumisolasjon produseres i Europa.

Sirkulær økonomi

Ettersom platene produseres ferdig på fabrikk vil det være lite avfall (kapp og rester) på byggeplass. Emballasje bør søkes minimert.

Vakuumisolasjon representerer en ny teknologi, og det ventes derfor en betydelig utvikling i produktgruppen. Samtidig foreligger det en større fare for miljøfarlige kjemikalier på grunn av nye og ukjente produkter og produksjonsformer. Kjemikalieinnhold må kontrolleres nøye. EPD bør etterspørres med stoffinnhold.

Det er ikke erfaringer med materialet over tid. Levetiden vurderes å være under 50 år. Ved avhending kan platene returneres til produsent for gjenbruk i nye isolasjonsplater. Ødelagte plater kan benyttes som fyllmasse.

Inneklima

Det forventes minimale emisjoner fra vakuumisolasjon.

Relativt høye

Produksjon av vakuumisolasjon har relativt høye klimagassutslipp, men det kan være stor variasjon i produktgruppen.

Ikke fornybart men rikelig

Hovedmaterialet i en platene er silica, opakiseringsmidler, og fiberfilamenter. Disse er forseglet i en aluminiumsfolie i et vakuum. Ressursgrunnlaget er ikke fornybart men for det meste rikelig.

Gjenvinning og resirkulering

Ved riving kan VIP panelene returneres til produsent for gjenvinning (90% av ressursene kan gjenbrukes i nye plater). Ødelagte plater kan benyttes som fyllmasse under veier.

Medium risiko

Noen produkter har aluminiumsbelegg som inneholder den bromerte flammehemmeren akrylat.

Lav risiko

Det ventes minimale emisjoner fra vakuumisolasjon. Produktet er normalt innebygget.

Utenlandsk EPD er tilgjengelig.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;