Glassvatt fra Glava. Foto: Glava

Glassull

Glasull er en vanlig form for mineralull, som er en samlebetegnelse for isolasjon produsert av mineralske fibre. Glassull kan benyttes som isolasjon mot varme, kulde, brann, vibrasjoner og støy. Det er stor variasjon i tetthet og tykkelse på ulike glassull produkter.

Glassull produseres av en kombinasjon av ny og resirkulert glass, som smeltes og spinnes til fibre, og tilsettes et syntetisk bindemiddel. Det finnes produkter dag som har plantebaserte og formaldehydfrie bindemidler.

Glassull produseres i Norge, men en vesentlig andel importeres også fra produksjonsanlegg i Skandinavia og Europa.

Sirkulær økonomi

Resirkulert innhold i de fleste glassullprodukter er betydelig (inntil 80%). Funksjonell levetid for innbygget glassull er meget lang. Glassull bør alltid bygges inn for å unngå fiberavgivelse.

Glassull gjenvinnes i liten grad i dag, og avhendet materiale går normalt til deponi. Prosjekter er i gang i blant annet Europa for å utvikle løsninger for å resirkulere glassull og annen mineralull.

Helse og inneklima

Frie syntetiske mineralfibre (glassfiber og steinullfiber) kan forårsake mekanisk irritasjon av hud, øyne og slimhinner i luftveier og svelg. Dette er i hovedsak et problem knyttet til yrkesrelatert eksponering. Nivåene av slike fibre i vanlige innemiljøer er i de aller fleste tilfeller svært lave og medfører ubetydelig risiko for symptomer hos de fleste.

 

Lavt sammenlignet med andre isolasjonsprodukter

Utslipp avhenger i stor grad av tykkelse og tetthet, men er uansett lavere enn mange andre isolasjonstyper.

Ikke fornybart men rikelig

Glassull produseres av en kombinasjon av ny og resirkulert glass, som smeltes og spinnes til fibre. 

Binderne i de fleste produkter er oljebaserte, men det finnes unntak.

Deponi

Mineralull er uorganisk og forringes ikke i løpet av levetiden dersom materialet er beskyttet. Det er ikke utsatt for setninger over tid.

Mineralull kan ikke resirkuleres og må deponeres ved avhending

Lav risiko

Enkelte mindre skadelige kjemikalier benyttes i produksjon. Det er ikke registrert kjemikalier på REACH kandidatliste i glassull i sin ferdige form, men EPD bør etterspørres

Lav risiko

Det kan være fare for avgivelse av skadelige fibre fra utildekket mineralull. All mineralull bør derfor kapsles inn.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;