#

Vinylbelegg

Vinylbelegg finnes både som banebelegg og fliser. Vinylbelegg består primært av PVC som bindemiddel, ftalater som mykner og mineral som fyllstoff, ofte kalk (15-25%). Myknere tilsettes for å gjøre plasten smidig og banebelegg på rull har derfor som regel mer myknere enn fliser. Vinylgulv er fuktbestandig og derfor egnet i våtrom eller i andre rom med vannsøl.

Det skilles ofte mellom homogene og heterogene vinylbelegg. Homogene belegg består av ett sjikt, mens heterogene belegg normalt produseres med et slitesjikt øverst, og kan leveres med et trinnlydsdempende sjikt nederst. Heterogene belegg kan være vanskeligere å resirkulere enn homogene belegg.

Type mykner har stor betydning for graden av miljøpåvirkning fra vinyl. Noen typer myknere som ftalat er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Noen ftalater er også klassifisert som miljøskadelige. På grunnlag av dagens kunnskap er det i følge norske myndigheter ikke påvist effekter som tilsier at alle ftalater oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøskadelige.

Vinyl produseres i en rekke europeiske land.

Sirkulær økonomi

Noen produsenter av vinylbelegg tilbyr produkter som inneholder resirkulert vinyl. Dette er resirkulert produksjonsavfall og ikke gjenvunnet material fra rivning av gammelt gulv. Systemer er for tiden ikke på plass for gjenvinning av vinylbelegg, og gammelt gulvmateriale sendes til deponi eller forbrenning.

Helse og inneklima

Festemetoden for vinylbelegg har også en miljøpåvirkning. Dersom det brukes lim, vil limtypen kunne bidra til avgassing og limet kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Når belegget skal skiftes vil et sterkt lim føre til at underlaget for belegget ødelegges. Et mindre sterkt lim er derfor å foretrekke ut fra miljøhensyn. Myknerne kan avgis til inneluften som gass og semi flyktige forbindelser som fester seg lett til støv og kan pustes inn. Studier av inneklima finner assosiasjoner mellom allergi, astma og ftalatene BBP og DEHP. Nivået på avgassingen varierer fra produkt til produkt.

Varierer med produksjonsmetode

Utslippet varierer fra produkt til produkt, blant annet avhengig av hva slags energi som brukes til produksjon og stoffsammensetning.

Ikke fornybar

Vinylbelegg er basert på ikke-fornybare ressurser som olje og mineraler

Resirkulering og deponi

Vinyl er godt egnet for resirkulering og mange produkter inneholder også en del resirkulert materiale.

Vinylbelegg er slitesterkt, men levetid avhenger av slitasje og vedlikeholdsfrekvens. Noe går til deponi

Middels risiko

Myknere i vinyl består av ftalater, som er en fellesbetegnelse for mange forskjellige stoffer. Mange ftalater har reproduksjonsskadelige og/ eller miljøskadelige effekter

Varierende

Det finnes mange vinylprodukter som kan dokumentere at de tilfredsstiller krav til lavemiterende produkt.

Våtromsvinyl har ofte høyere utslipp enn annen vinyl.

Mange vinylprodukter har EPD.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;