#

Parkett

Parkett består normalt av heltre staver limt til en plate av finer eller trefiber. De vanligste parkettypene er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. Eik, ask, bjørk og bøk er vanlige tresorter i nordisk parkett, men mange ulike treslag kan benyttes, inkludert tropiske treslag. Parkett kan leveres ubehandlet, ferdig oljet og ferdig lakkert.

Parkett kan bestå av ulike tresorter i øvre og nedre sjikt. En ”bøkeparkett” kan ha et undersjikt av tropisk tre og det er viktig å få informasjon om og dokumentasjon på alle tresorter brukt i produktet for å unngå tropiske tresorter helt.

Økt bruk av tre vil bidra til reduksjon av CO2-tilførsel til atmosfæren. CO2 tas opp av skogen gjennom fotosyntesen og lagres i trærne og senere i treproduktene. Hvis man regner med effekten av CO2,-lagring, gir det i sum en positiv CO2-effekt. Det er meget liten produktforskjell på ulike tregulv når det gjelder klimagassutslipp.

Parkett produseres i Norge, Norden og Europa.

Sirkulær økonomi

Parkett er i hovedsak basert på fornybare ressurser, og mange produsenter i Norden har kilder for råmaterialet som er fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Parkett som skrus eller legges løst er velegnet for gjenbruk, mens limt parkett normalt må kastes. Flersjiktsparkett og tynnparkett er vanskeligere å demontere og gjenbruke enn massivparkett. Avhendet trevirke går i hovedsak til energigjenvinning.

Helse og inneklima

Parkett avgir normalt lite avgasser, men som med alle treprodukter kan overflatebehandlingen, dvs. olje eller voks, bidra til høyere avgasser. Dokumentasjon på dette må etterspørres. For limt parkett må også avgassing fra gulvlimet kontrolleres.

Lave utslipp

Parkett består hovedsakelig av tre. Treprodukter krever lite fossil energi i fremstillingsprosessen og har meget lave klimagassutslipp.

Fornybar og rikelig

Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff og har liten negativ innvirkning på miljøet, forutsatt at det kommer fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog.

Resirkuleres eller ombruk

Lakkerte gulv er ømfintlige for riper. Oljet gulv med stor slitasje må vedlikeholdes ofte med vedlikeholdsolje, men gir da en slitesterk overflate. 

Limt parkett er ikke like egnet for gjenbruk som massivt tregulv

Lav risiko

Kjemikalieinnholdet avhenger av type lim og type overflatebehandling som er brukt. Vanligvis brukes urea-formaldehyd lim og urea-formaldehydlakk.

Lav risiko

Det er lav avgassing fra parkett. 

Oljet gulv kan gi noe avgassing kort tid etter at oljen er påført. Mengden avgassing er avhengig av type olje.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;