"Eage red" - Grovkornig granitt fra Finland. Foto: Tom Andersen

Naturstein

Steingulv legges som fliser eller tykkere heller og blokker. Skifer, granitt og marmor er mest vanlig, men man kan få et vell av steinarter. Steingulv er fuktbestandige og renholdsvennlige.

Selv om vi har rikelig med stein i Norge, velges ofte utenlandsk stein av prismessige årsaker. Det finnes også tilfeller der norsk stein er sendt til utlandet for bearbeiding før det brukes i Norge, noe som har stor betydning for klimagassutslipp.

Det er ofte stort svinn ved uttak av stein til fliser. Jo større fliser og strengere krav til overflaten, jo større svinn blir det. Miljøbelastningen er i hovedsak knyttet til råvareuttak, transport av stein og selve bearbeidingen.

Sirkulær økonomi

Natursteinsgulv har en svært lang levetid. Gulvene kan ikke resirkuleres, men er velegnet for gjenbruk dersom festematerialene tillater demontering uten å ødelegge steinflisene eller –hellene. Når demontering ikke er mulig er naturstein velegnet som fyllmasse.

Helse og inneklima

Naturstein har ingen avgassing til innemiljøet. Bearbeiding av naturstein genererer støv som kan forårsake luftveisskader.

Avhengig av bearbeiding

Lite svinn og kort transportavstand gir lavest utslipp.

Klimagassutslipp for steingulv er knyttet til råvareuttak, bearbeiding og transport.

Ikke fornybar, men rikelig

Noe ombruk, resirkulering og gjenbruk

Steingulv er meget slitesterkt og har meget lang levetid. Det er vanskelig å gjenbruke steingulv, men stein kan knuses og ha mange nye bruksområder.

Lav risiko

Steingulv inneholder ingen helse- og miljøskadelige stoffer.

Lav risiko

Steingulv har ingen avgassing til innemiljøet. Det er ikke nødvendig å be om dokumentasjon. Det klassifiseres automatisk som et produkt med svært lav avgassing.

Det finnes noen få miljødeklarasjoner EPD, for steingulv. Ellers er det lite miljødokumentasjon tilgjengelig.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;