#

Linoleum

Linoleum leveres som banebelegg på rull. Det er ikke fuktbestandig og derfor ikke egnet for våtrom. Linoleum er som regel fremstilt av fornybare ressurser som kokt linolje, korkmel, tremel og den ikke-fornybare ressursen kalk. 

Ofte brukes også resirkulert linoleum som råmateriale i ny linoleum. Mange linoleumsbelegg har et underlag for å gjøre det mykere å gå på. Dette er normalt basert på vevd jute, men også skummet polyetylen eller kork.

Linoleum produseres i en rekke europeiske land, blant annet Nederland og Skottland.

Sirkulær økonomi

Innsamlet linoleum blir sjelden resirkulert grunnet usikkerhet ved kvaliteten på brukt belegg. Resirkulert innhold som beskrives av produsenter er derfor normalt resirkulering av avkapp og rester i produksjonsprosessen. Linoleum består i hovedsak av fornybare naturlige materialer som sendes til energigjenvinning ved endt levetid.

Helse og inneklima

Det er viktig at rengjøringsprosesser følges opp for å beskytte gulvet og forlenge levetiden.

Lave klimagassutslipp

Linoleum har relativt lave klimagassutslipp sammenlignet med andre belegg. Utslippene avhenger primært av energitype brukt i produksjonen og transportavstand fra produksjonssted.

Rikelige og fornybare

Linoleum er som regel fremstilt av fornybare ressurser, og resirkulert linoleum brukes ofte som råmateriale i ny linoleum. Ikke-fornybare bestanddeler kan også forekomme.

Resirkulering og gjenvinning

Linoleum er egnet for resirkulering, kompostering eller energigjenvinning.

Lav risiko

Linoleum inneholder normalt ikke helse- og miljøfarlige stoffer. 

Sterke farger kan inneholde tungmetaller.

Noe avgasser

Linoleum har en relativ sterk lukt opp til et år etter produksjon

Det er flere linoleumsprodukter som har Svanemerke og/eller miljødeklarasjon EPD.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;