#

Keramisk flis

Keramiske fliser lages av leire. Leiren kan være alt fra rødbrun til gråhvit. Det finnes to produksjonsmetoder; tørrpresset og våtpresset. Tørrpressete fliser er mest vanlig. Leirekvaliteten i kombinasjon med brennprosessen bestemmer kvaliteten på flisen.

For tørrpressede fliser blir råstoffene bearbeidet, tørket og lagret i store siloer. Det ferdige råstoffet blir så lagt i former og presset sammen med høyt trykk i en hydraulisk presse før glasering og brenning. Våtpressede fliser går direkte fra forming til brenning i rulleovner.

For å gi flisen en slitesterk og tett overflate er det vanlig å påføre en glasur. Glasur er en farget væske som består av ulike kjemikalier og fargestoffer. Glasuren kan være glatt eller matt. Flisenes evne til tåle slitasje bestemmes av glasurtype og kvalitet.

Sirkulær økonomi

Keramisk flis inneholder normalt ikke resirkulerte råstoffer, men råstoffene som benyttes er i hovedsak rikelige. Keramiske fliser har lang levetid, minst 50 år. Ofte er det kvaliteten på fugene som avgjør holdbarheten på gulvet. Mindre sterke fuger vil til gjengjeld gjøre det lettere å gjenbruke flisene ved avhending. Dersom man kan demontere flisene uten brekkasje er de godt egnet for gjenbruk. I Norge håndteres keramiske flis som forurensede masser og sendes til egne deponi.

Helse og inneklima

Keramiske flis avgir få eller ingen emisjoner. Fuger og festematerialer bør vurderes nøye i forhold til emisjonsdata. Festematerialer som inneholder epoxy eller polyuretan kan være helse- og miljøskadelige, og det anbefales derfor å legge flisene i mørtel med mineralske fuger.

 

Middels høy

Keramiske fliser har middels høye klimagassutslipp sammenlignet med andre gulvbelegg.

Ikke fornybar men rikelig

Leire er ikke fornybar, men den er rikelig

Ombruk og resirkulering

Dersom man kan demontere flisene uten brekkasje er de godt egnet for gjenbruk. Alternativt kan de knuses og brukes som tilslag i betong eller fyllmasse.

Lav risiko

Fliser inneholder i seg selv ikke helse- og miljøfarlige stoffer. 

Det kan forekomme miljøgifter i glasurer, spesielt tungmetaller. Festematerialer kan også inneholde helse- og miljøfarlige stoffer.

Lav risiko

Det beste er å legge flisene i mørtel med mineralske fuger.

Festematerialer og fuger kan avgi helseskadelige gasser, spesielt hvis de inneholder epoxy eller polyuretan.

Det finnes EU Ecolabel på en rekke keramiske flisprodukter som selges i Norge, og noen utenlandske produsenter har miljødeklarasjon EPD.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;