#

Heltre gulv

Gran og furu er de mest brukte treslagene til massive gulvbord i Norge. Av løvtreslagene er bjørk, eik og ask de mest aktuelle

Energibruken i produksjonen er hovedsakelig basert på klimanøytral bioenergi og tregulv har generelt meget lave klimagassutslipp.

Miljøpåvirkning fra overflatebehandlingen har oftest størst betydning for heltregulv siden selve gulvet har så liten påvirkning i seg selv. De mest vanlige formene for overflatebehandling er lakkering, oljebehandling, luting og/eller grønnsåpebehandling. Ubehandlede gulv og såpede gulv gir minst miljøpåvirkning. Heltre gulv produseres i Norge, men råmaterialet for mange av hardtre sortene importeres fra skoger i Europa eller andre deler av verden.

I Norge er rundt 90% av skogen sertifisert etter den internasjonale standarden for bærekraftig skogsdrift PEFC. Hensikten med sertifiseringen er å dokumentere at råstoffet til produktene kommer fra bærekraftig drevet skog. For at produkter kan selges som sertifiserte må alle ledd i kjeden fra skog til forbruker ha sitt sporbarhetssertifikat. Sporbarhetssertifiseringen gjør at forbrukere og bedrifter være sikre på å kjøpe tre fra bærekraftig skogbruk.

Sirkulær økonomi

Heltregulv er basert på fornybare ressurser, og mange produsenter i Norden har kilder for trevirket som er fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Tregulv er velegnet til gjenbruk når kvalitet og sortering er tilstrekkelig. Det er ingen etablert gjenbruksordning for heltregulv, og avhendet trevirke går i hovedsak til energigjenvinning.

Helse og inneklima

Trelast gir fra seg en del avgasser til innemiljø i form av naturlig formaldehyd. Overflatebehandlingen er den viktigste kilden til emisjoner fra heltregulv. Tregulv kan behandles på mange måter, inkludert olje, voks, lakk og maling. Det er viktig å ta i betraktning emisjonsdokumentasjon fra leverandører ved valg av overflatebehandling.

Lave utslipp

Treprodukter krever lite fossil energi i fremstillingsprosessen og tregulv har meget lave klimagassutslipp. Det er meget liten produktforskjell på ulike tregulv.

Fornybar og rikelig

Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff og har liten negativ innvirkning på miljøet, forutsatt at det kommer fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog.

Gjenbruk og resirkulering

Heltregulv har lang levetid. Harde treslag som eik har lengre levetid i rom med mye trafikk, mens myke treslag som furu blir fortere slitt. Heltre gulv er egnet for gjenbruk.

Lav risiko

Heltregulv inneholder ingen helse- og miljøskadelige stoffer

Lav risiko

All trelast gir fra seg en del avgasser til innemiljø i form av naturlig formaldehyd. Det gjelder særlig furu og gran, mindre fra løvtrær.

Treindustrien har utviklet generelle EPDer for enkelte produktgrupper, men ikke for tregulv. I Norge er rundt 90% av skogen sertifisert etter den internasjonale standarden PEFC

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;