Oransje gummibelegg i Wesselsgate på Norsk Folkemuseum, Bygdøy. Foto: Norske Hjem

Gummi

Gummigulv er som regel basert på syntetisk gummi, men kan også baseres på naturgummi eller en blanding av de to. Gummigulv er slitesterke og lette å gjøre rent. De er også myke å gå på. Naturgummi har bedre elastisitet, og opprettholder fleksibilitet ved lavere temperaturer bedre enn de fleste syntetiske materialer.

Gulv av naturgummi består primært av saft fra gummitreet, kalk, kaolin (fra mineralet aluminiumsilikat), samt pigment. Syntetisk gummi er plastbasert, med olje som ressursgrunnlag.

Naturgummi kommer ikke fra en truet tresort, men det er reist spørsmål ved konsekvensene som den globale etterspørselen etter gummi har for etableringen av nye plantasjer i regnskogsområder. Det er derfor viktig å etterspørre sertifikater for bærekraftig skogdrift.

Gummigulv produseres i en rekke europeiske land.

Sirkulær økonomi

Nye gummigulv inneholder ikke resirkulert gummi fra gummibelegg, men gjenvinningsteknologi for gummigulv produkter er under utvikling. For tiden kan gummigulv kun nedsirkuleres til for eksempel underlag på lekeplasser.

Helse og inneklima

Syntetiske gummigulv kan ha høy emisjon avhengig av hvilken stoffblanding som er brukt. Det kan blant annet være høy avgassing av isocyanater som er en sterk irritant.

Naturlateks kan gi allergi, men da som regel ved hudkontakt med råvaren.

Høyt klimagassutslipp

Gummigulv har høyere klimagassutslipp enn mange andre gulvbelegg. Det er mye variasjon innenfor produktgruppen.

Utvinning av naturgummi er en bærekraftig måte å utnytte ressurser i regnskogen på. PEFC og FSC er sertifikater på bærekraftig skogdrift.

Syntetisk gummi kommer fra ikke fornybare kilder

Kan resirkuleres, men mye går til deponi

Gummigulv har lang levetid. Kan males ned og brukes som tilsetning i f.eks. asfalt.

Gummi kan ikke resirkuleres for tilsvarende bruk

Avhenger av materialene som er brukt

Kjemikalieinnholdet i gummi varierer avhengig av produkttypen. 

Høy risiko

Syntetiske gummigulv kan ha høy andel avgasser avhengig av hvilken stoffblanding som er brukt. Syntetisk gummi kan ha høy avgassing av isocyanater som er en sterk irritant.

Det kan være vanskelig å få miljødokumentasjon på gummigulv, men miljødeklarasjoner EPD er tilgjengelig for enkelte produkter.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;