#

Gulvteppe

Gulvbelegg av tekstiler kan være vevet, strikket, tuftet eller tovet. Råmaterialene kan være både naturlige og syntetiske. Fornybare vanlige europeiske råmaterialer til teppeproduksjon er ull, lin, ålegress og hamp. Sisal, latex, kork og kokos er fornybare råmaterialer fra tropiske områder. Syntetiske råmaterialer som ulike typer plast er basert på olje og dermed ikke-fornybare.

Teppenes bakside er ofte laget av bitumen, PVC, polyuretan (PUR) eller syntetisk gummi, men det finnes også produkter med en tekstil bakside. Andre naturbaserte baksider er lateks (naturgummi), kork, ullfilt eller jute. Tepper produseres både i Norden og i Europa, men mange råmaterialer kommer fra andre verdensdeler.

Sirkulær økonomi

Det finnes flere teppeprodukter basert på resirkulerte råstoffer, spesielt plastmaterialer. Fornybare og resirkulerte råstoffer bør foretrekkes fremfor nye ikke-fornybare råstoffer. Flere store produsenter har returordninger for sine produkter, slik at disse kan inngå i nye produkter eller avhendes på en kontrollert måte. Tepper kan også gjenbrukes dersom de legges uten lim.

Inneklima

Festemetoden for tepper har også en miljøpåvirkning. Dersom det brukes lim, vil limtypen kunne bidra til avgassing og limet kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Når teppet skal skiftes vil et sterkt lim føre til at underlaget for teppet ødelegges. Et mindre sterkt lim er derfor å foretrekke ut fra miljøhensyn. Noen produsenter tilbyr smarte festesystemer som muliggjør festing uten lim, som er det beste.

Tidligere var tepper sett på som et dårlig alternativ for mange astmatikere på grunn av høy avgassing og støvavgivelse. I dag finnes tepper som er spesielt sertifisert for astmatikere, da er både avgassing og støvavgivelse meget lav. Dersom det er andre produkter i rommet som avgir mye gasser, vil et teppe ha stor depoteffekt, dvs oppta disse gassene og avgi dem til innemiljøet over tid.

Tepper med syntetiske materialer har høye utslipp

Tepper basert på syntetiske fibre har generelt høyere utslipp enn naturlige fibre. Tetthet, transportavstand og levetid vil også påvirke utslippet.

Avhenger av materialvalg

Fornybare råmaterialer, både fra Europa og tropiske strøk, er vanlige. Noen produkter benytter resirkulerte råstoffer.

Noen syntetiske materialer er ikke fornybare eller resirkulerbare

Avhenger av materialbruk

Teppets kvalitet og levetid har stor betydning for den totale miljøpåvirkningen teppet gir. Noen produsenter reklamerer med at teppet inklusive baksiden er 100% resirkulerbart.

Noen syntetiske materialer går til deponi

Avhenger av materialbruken

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer varierer med produkt. 

Bitumen, som brukes som bakside i en del produkter, inneholder meget små mengder PAH, som står på Prioritetslisten.

Stor variasjon i avgassnivå for de ulike produktene

Tepper basert på naturlige råmaterialer har generelt lav avgassing. 

Tepper basert på syntetiske materialer har høyere avgassing 

Flere teppeprodukter har miljødeklarasjon EPD og noen produsenter har dokumentasjon på avgassing til inneklima. 

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;