#

Epoxy

Epoxy er en flytende plastmasse som stivner når den utsettes for varme, eller blir blandet med en herder. Det dannes forbindelser til underlaget slik at massen blir sittende fast og fungerer som lim. De fleste epoxyer dannes ved en reaksjon mellom to stoffer (to-komponent).

Epoxy brukes også til overflatebehandling (epoxymaling) og til å lage komposittmaterialer armert med f.eks. glassfiber eller karbonfiber. Epoxy er renholdsvennlig, krever lite vedlikehold og er rimelig sammenlignet med andre gulvbelegg.

Sirkulær økonomi

Epoxybelegg kan ikke ha resirkulert innhold, og kan ikke gjenvinnes ved endt levetid. De vanlige bruksområdene til epoxy (lim og gulvbelegg) gjør at epoxy i praksis blir uatskillelig bundet til et annet materiale. Disse to materialene er svært vanskelig å skille fra hverandre ved riving.

Siden epoxy inneholder miljøgifter som kan frigjøres ved nedbrytning, fører bruk av epoxy til at også underlagsmaterialet må betraktes som forurenset og vanskeligere å forene med en kretsløpsbasert ressursforvaltning.

Helse og inneklima

Det er normalt svært liten avgassing fra ferdig herdet epoxy.

Andre miljøhensyn

Den vanligste epoxyharpiksen dannes ved at epiklorhydrin reagerer med bisfenol A (BPA). BPA står på prioritetslista. Det er  imidlertid lite sannsynlig at miljøgifter som BPA frigis etter at epoxy er herdet og er i bruk som for eksempel lim eller gulvbelegg, men det er en reell risiko for at epoxy kan nedbrytes i en avfallsfase under påvirkning av UV-lys, vann og høy temperatur.

Relativt høyt utslipp

Mengden per kvadratmeter belegg er normalt liten.

Det er forholdsvis høye klimagassutslipp ved produksjon av epoxy. 

Ikke fornybar

Epoxy lages av ikke-fornybare ressurser.

Deponi, kan ikke gjenbrukes 

Epoxylim og epoxymaling kan ikke gjenbrukes. Ofte må også materialene de er festet på ansees som forurenset. 

Høyt kjemikalieinnhold

Den mest vanlige epoxyharpiksen dannes ved at epiklorhydrin reagerer med bisfenol A (BPA). BPA står på Prioritetslista. Men det finnes også epoxy basert på bisfenol F eller andre stoffer.

Liten risiko

Det er normalt svært liten avgassing til inneklima fra ferdig herdet epoxy.

Epoxyprodukter er kjemikalier som i henhold til lovverket skal ha Sikkerhetsdatablad. Her skal det fremkomme hvilke stoffer som inngår i produktet og om det er brukt BPA i herdingen.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;