#

Treullsementplater

Plater av treullsement består av treull (trefiber) kombinert med sement eller mineraler som bindemiddel. De er både fuktbestandige og har evne til å ta opp fukt, og brukes derfor ofte som fuktregulatorer i himling på bad og svømmeanlegg.

Plater av treullsement er også lydisolerende, varmeisolerende, trykkfaste, brannhemmende og har en sammensetning som kan hindre råtesopp. Det betyr at de er egnet til bruk som isolasjon, fasadeplater, og som akustisk kledningssjikt i vegg og himling. De tykkeste platene har gode konstruktive egenskaper etter armering med rundstokk av tre. Platene kan kjøpes ferdigmalt, og med ulike finhetsgrad på treullen. Det finnes noen produsenter av treullssementplater i Norden.

Sirkulær økonomi

Platene har ca. 50 års levetid, og med forsiktig demontering av mekanisk innfesting kan platene brukes om igjen. Plater som limes på plass er vanskelige å gjenbruke. Brukte plater kan også knuses og brukes som løs fyllmasse. Det er ingen etablert returordning for brukte plater.

Helse og inneklima

Det finnes produkter på markedet som er dokumentert lavemitterende (lite avgassing). Platenes hygroskopiske egenskaper kan dempe svingninger i relativ fuktighet i rommet, forutsatt av platene ikke forsegles med en fukttett overflatebehandling, som plastmaling. Treullsementplater brukes derfor ofte i fuktutsatte miljøer.

Relativt høye

Sementproduksjon er energikrevende. Noe karbon lagres i trevirket, men effekten er ikke dokumentert.

Ikke-fornybar men rikelig

Sement er ikke fornybart, men råmaterialene er rikelige. Truet trevirke er ikke registrert i treullsementplater, men dokumentasjon bør etterspørres.

Kan ombrukes men ikke gjenvinnes

Plater som er festet med skruer etc egner seg til gjenbruk. Platene kan brytes ned og brukes som løs fyllmasse.

Platene er ikke egnet til gjenvinning

Lav risiko

Det finnes flere ulike tilsetningsstoffer i sement.

Lav risiko

Treullsementplater er lavemitterende og har evne til å trekke til seg fukt (hygroskopisk) noe som kan utjevne fuktsvingninger.

Trevirke som benyttes til treullsementplater bør være sertifisert av FSC eller PEFC. Det finnes treullsementplater med Svanemerke og med milljødeklarasjon (EPD).

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;