#

Sponplater

Sponplater består av trespon eller sagflis som kombineres med lim under høy temperatur og høyt trykk. Produksjon av sponplater begynte i 1940-årene for å utnytte biprodukter fra treindustrien. Over tiden har platekvaliteten blitt mye bedre.

Trevirke av lav kvalitet og avfall fra annen produksjon kan brukes i tilvirkning av sponplater. Truede tresorter er uvanlig, men kan forekomme. Standard platetykkelser er fra 6mm til over 40mm. Sponplater brukes til gulv, vegg, tak, limte I- og kasse bjelker, innredninger og møbler. Sponplater produseres i Norge, Norden og EU.

Sirkulær økonomi

Det viktigste råmaterialet i sponplater er tre, som kan sertifiseres fra bærekraftig skogbruk, eksempelvis FSC og PEFC. Sponplater har en kort levetid sammenlignet med OSB- og heltreplater og er ikke egnet for gjenbruk siden de er vanskelig å demontere uten å ødelegge platene. Avhendede plater går i hovedsak til energigjenvinning.

Helse og inneklima

Sponplater limes generelt med urea-formaldehydlim (UF) eller melamin (plastmateriale) urea-formaldehydlim (MUF), men noen produsenter bruker fenolhartslim (PF) eller methylene di-isocyanate (MDI).

Platene kan også inneholde voks, urea, ammoniumsulfat og ammoniakk. Det er reist spørsmål ved helserisiko knyttet til trefiberstøv og kjemikalier som frigjøres under bearbeiding av sponplater, som kan skape luftveisirritasjoner.

Det bør alltid benyttes maske og beskyttende utstyr under bearbeiding av sponplater. Sponplater er sårbare for fukt, og har lang tørketid. Dette kan resultere i deformasjoner i platen og muggvekst.

Det er stor variasjon i klimagassutslipp innenfor produktgruppen.

Fornybare og rikelige

Råmaterialene er fornybare og rikelige. Normalt benyttes biprodukter fra treindustrien til sponplate produksjon.

Lite egnet til gjenbruk

Plater som avhendes kan energigjenvinnes. Plater uten fenol kan komposteres.

Kan i liten grad gjenbrukes

Liten risiko

Det er liten fare for kjemikalier i sponplater.

Limstoffene som benyttes kan inneholde kjemikalier.

Stor variasjon mellom produkter

Emisjoner kan avgis av limet og av formaldehyd i platene. Det er registrert høye emisjoner fra enkelte plater, blant annet i møbler. Emisjon øker ved fuktige plater.

Trevirke som benyttes til sponplater bør være sertifisert ved FSC og PEFC. Det finnes sponplater med Svanemerke og med internasjonal milljødeklarasjon (EPD).

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;