#

OSB plater

Oriented Strand Board (OSB) er et trebasert plateprodukt. OSB-plater produseres normalt av furu, og består av lange, rektangulære trespon som er krysslagt i flere lag og limt sammen til plater. Tre brukt til OSB er av middels til god kvalitet, ofte tynningsvirke.

Andre tresorter enn furu kan også benyttes. Disse er i hovedsak ikke truede og rikelige, men truede tresorter kan forekomme. Lim er normalt fenol formaldehyd (PF) eller polyuretan, eller en kombinasjon av disse.

Standard tykkelser er fra 6mm til 40mm. Enkelte plateprodukter tilsettes stoffer, for eksempel for å forbedre fuktegenskapene. OSB-plater brukes til bærende konstruksjon i vegg, gulv eller tak, både inne og ute, som forskaling, og til ikke-bærende formål som innpakning og innvendige overflater. OSB-plater produseres i Norden og Europa.

Sirkulær økonomi

Det viktigste råmaterialet til OSB-plater er tre, som kan sertifiseres fra bærekraftig skogbruk. Tilsetningsstoffer i OSB-plater kan gjøre det utfordrende å resirkulere platene. OSB-plater er mulige å gjenbruke, dersom de skrus og ikke limes for å lette demontering. Det er ingen etablert gjenbruksordning for OSB-plater, og avhendede plater går i hovedsak til energigjenvinning.

Helse og inneklima

OSB plater er sårbare for fukt, og har lang tørketid. Dette kan resultere i deformasjoner i platen og muggvekst. Sopp i innbygde OSB plater kan utvikle seg over tid og forårsake en rekke helsemessige plager. Enkelte OSB produkter er tilsatt stoffer for å forbedre fuktegenskapene.

Andre miljøhensyn

Produksjon av organisk lim kan være forurensende.

Relativt høye

Relativt høye klimagassutslipp, men det er mye variasjon innenfor produktgruppen. Platetykkelse er avgjørende.

Fornybare og rikelige

OSB produseres ofte av tynningsvirke.

Kan ombrukes og gjenvinnes

OSB er mulige å gjenbruke, og bør skrus og ikke limes for å lette demontering. Plater som avhendes kan energigjenvinnes. Plater uten fenol kan komposteres.

Lav risiko

Limstoffene som benyttes kan inneholde kjemikalier. Det er ellers lite kjemikalier forbundet med produktgruppen.

Lav risiko

Emisjoner kan avgis av limet, f. eks. formaldehyd. UF lim har høyere emisjonsnivåer enn PF lim, og disse øker dersom platen blir fuktig. 

Trevirke som benyttes til OSB bør være sertifisert. Aktuelle sertifiseringsordninger er FSC og PEFC. Det finnes flere produkter med utenlandsk milljødeklarasjon (EPD).

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;