#

Nyttig på nett

Andre nettsider med nyttig informasjon om energieffektivisering av eldre hus og regelverk når det gjelder tiltak på bygninger

 

 

Spara och bevara

Nettstedet for den svenske "Energimyndighetens" forskningsprogram for energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger.

 

Villa Dammen

En blogg med praktiske og nyttige tips om energieffektivisering av eldre hus.

 

Svenska byggnadsvårdsföreningen

En uavhengig ideell forening som arbeider for å beskytte, vedlikeholde og ta vare på bygninger og bygningsmiljøer fra alle ider. 

 

SINTEF Byggforsk

Forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi har spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Besøk nettsiden

 

Riksantikvaren

Riksantikvaren har utarbeidet veiledninger og rapporter som tar for seg energisparing av gamle hus.

 

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen har utarbeidet en fin brosjyre om energieffektivisering av gamle hus. Her får du tips om hvor du bør begynne og hvilken effekt ulike tiltak har. 

 

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine nettsider har informasjon om byggesøknader, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift m.m.

;
;