Det nesten ferdige resultat gjenstår bare kledningen over vindu. Vi er meget godt fornøyd med disse Huntonproduktene Treullisolasjon sjøtetape og vindtetteplater.

Hytte i tømmer, Dagalifjell

Huseier-erfaring fra høyfjell Østlandet, Hallingdal

Tømmerhytta på Dagalifjell skulle etterisoleres utvendig og få ny kledning. Valget falt på treullisolasjon for å slippe fuktsperre inne.

  • Hvor? Dagalifjell, Buskerud
  • Når ble arbeidet utført: 2011
  • Hustype: Hytte i lafta tømmer
  • Vår rolle: Huseier
  • Byggeår: ukjent
  • Vernestatus: Ingen 
  • Tiltak: Isolering/ Etterisolering
  • Produkter: Trefiberplater, Asfaltpapp

 

Gammel kledning revet og klar for ny tretoms utforing.jpg
1   Gammel kledning revet og klar for ny tretoms utforing.
Utforing rundt vindu klar.jpg
2   Utforing rundt vindu klar.
Detalj som viser utfylling av tommerprofilet Lett å fylle ut slik at treullen fester i profilet.jpg
3   Detalj som viser utfylling av tømmerprofilet Lett å fylle ut slik at treullen fester i profilet.
Greit aa skjaere med vanlig Glavakniv men den maa vaere skarpslipt.jpg
4   Greit å skjære med vanlig "Glavakniv" men den må være skarpslipt.
Lett aa forme presis fylling av isolasjonsomraadet.jpg
5   Lett å forme presis fylling av isolasjonsområdet.
Presis utfylling.jpg
6   Presis utfylling oppe i gavlen.
Presis utfylling er enkelt med god maaling og litt taalmodighet.jpg
7   Presis utfylling er enkelt med god måling og litt tålmodighet.
Utfylt tommerpriofil for hele plater monteres.jpg
8   Utfylt tømmerpriofil før hele plater monteres.
God ifylling samme grunnmateriale tommer og treull full utnyttelse av tilgjengelig isoleringsvolum.jpg
9   God ifylling samme grunnmateriale tømmer og treull full utnyttelse av tilgjengelig isoleringsvolum.
Vinduet monteres.jpg
10   Vinduet monteres.
Og saa er vinduet og omrammingen paa plass inkl vindtetteplater.jpg
11   Og så er vinduet og omrammingen på plass inkludert vindtetteplater.
Videre arbeider Vindtettingsfolie ved hjornene.jpg
12   Videre arbeider. Vindtettingsfolie ved hjørnene.
Klar for ytterkledning All vindtetting med asfalttape i de plateskjotene som mangler underliggende spikerslag.jpg
13   Klar for ytterkledning. All vindtetting med asfalttape i de plateskjøtene som mangler underliggende spikerslag.
Det nesten ferdige resultat gjenstaar bere kledningen over vindu Vi er meget godt fornoyd med disse Huntonproduktene Treullisolasjon sjotetape og vindtetteplater.jpg
14   Det nesten ferdige resultat gjenstår bare kledningen over vindu. Vi er meget godt fornøyd med disse Huntonproduktene: Treullisolasjon, sjøtetape og vindtetteplater.

 Dette prosjektet er delt med oss av en kunde fra Hunton Fiber.

;
;