Tetting av etasjeskillere

Tetting mot luftlekkasjer har stor betydning for å redusere oppvarmingsbehovet. Det gjelder særlig for luftlekkasjer som gjør at kald luft trenger inn i hulerommene og fører til luftsirkulasjon. 

Om tiltaket

  • Billig og enkelt å utføre
  • Stor del av varmetapet i gamle hus skyldes ufrivillige luftlekkasjer
  • Kan forhindre at varm og fuktig inneluft luft trenger ut i konstruksjonen
  • Et tiltak som i liten grad er synlig 
  • Hindrer luftsirkulasjon i bjelkelaget

 

Hva kan man isolere med?

  • Man kan benytte dyttestrimler laget av husmose, linfiber, hamp, ull, cellulose- eller trefiberisolasjon, mineralull m.m.
  • Til vindtetting kan man bruke strimler fra en vindsperreduk

Den mest effektive tettingen skjer ved montering av ny heldekkende utvendig vindsperre. Hvis ikke det er mulig kan man få god effekt også ved hjelp av målrettet tetting ved utsatte bygningsdeler.

Mer om etasjeskiller

Tips: Slik får du løs gamle lister. Foto: Fosselven 1
Tips: Slik får du løs gamle lister. Foto: Fosselven 1
Etasjeskiller luftlekkasjer laft.jpg
etasjeskiller luftlekkasjer tetting.jpg

Utvendig tetting

Ved veggfoten

Dersom veggen har liggende kledning og vindsperre, kan man fjerne de nederste bordene og tette vindsperren med en klemlekt. Klemlekta bør være tynnere enn lektene for ikke å forhindre lufting bak kledningen.

 

Mellom sokkel og mursvill/syllstokk 

Ofte er det luftlekkasjer mellom sokkel og tilstøtende treverk. Den kalde luften kan trenge inn i bjelkelaget og inn i veggen. Luftsirkulasjon gir kalde gulv. Sprekkene kan tettes ved hjelp av dyttestry eller ulike former for fugemasse. 

 

Innvendig tetting

Ved gulvlister

I laft- og reisverkskonstruksjoner er det gjerne et hulrom bak det innvendige panelet. Er det sirkulasjon av kald luft her vil den kjøle ned hele veggen. Noe av luften kan dessuten trekke ut gjennom fotlisten. Tett bak fotlisten, ta turen ut å tett langs veggfoten også.

 

Ved taklisten

I laftehus går gjerne gulvbjelkene gjennom konstruksjonen, her kan det oppstå betydelige luftlekkasjer. Det kan også være store lekkasjer i andre konstruksjoner. Fjern lister og tett. 

 

Vær oppmerksom på

Når man demonterer originale panelbord eller listverk er det viktig å være forsiktig for å unngå skader på dem - slik at de kan settes tilbake igjen. Allikevel vil det være fare for at en del originale bygningsdeler går tapt. Skulle uhellet være ute kan lister bestilles opp etter originale mål og profil.

 

Ekspertens kommentar

Tetting av luftlekkasjer er billig og sparer energi. Mye av varmetapet i gamle bygninger skyldes luftlekkasjer utenfra og inn i huset gjennom bygningens ytterkonstruksjoner (infiltrasjon). Når luftlekkasjene er store og hastigheten på lufta er høy - oppleves dette som trekk. Reduseres trekken, øker komforten. Det er i mange tilfeller mulig å gjennomføre tetting uten store inngrep eller endringer av bygningen.

Trekkproblemer er vanligvis knyttet til overganger mellom vegg og andre bygningsdeler som ved grunnmur, vinduer, dører og etasjeskiller, og mellom ramme og karm i vinduer og dører, ved utsparing for pipe, loftsluker og gjennomføringer. Problemer med luftlekkasjer gjennom veggkonstruksjonen kan også forekomme, spesielt gjennom vegger uten vindsperre. 

etasjeskiller luftlekkasjer.jpg
;
;