#

Isolering av gulv mot kald kjeller

Slik kan du etterisolere etasjeskillet mot kald kjeller eller kryperom. 

 

Om tiltaket

 

 • Forhindrer varmetap til kjeller/kryperom
 • Høyere overflatetemperatur på gulvet
 • Relativt enkelt å utføre
 • Et inngrep som er lite synlig

 

Frem til ca. 1955 var trebjelkelag ofte konstruert som et stubbeloft. Stubbeloftet består av bord som legges mellom lekter som er festet i bjelkene. Avstanden mellom bjelkene kan variere. Det gjør også stubbeloftsfyllet. Vanlig var det å bruke leire, men også andre materialer som koksgrus, kiselgur, sagflis, torv og tang har vært brukt. Er det et hulerom mellom gulvdekke og stubbeloftsfyll kan det oppstå sirkulasjon av kald luft. 

Illustrasjon Gulvbjelkelag Med Stubbeloftsfyll Ill Bo B Christer

Hva kan man isolere med?

 • Isolasjon i form av plater eller på rull
 • Løs isolasjon som blåses inn

Stubbeloftsleire isolerer godt mot lyd og dersom den fjernes kan lydisolasjonen bli dårligere. Hvis man ønsker det, er det mulig å la stubbeloftsleiren ligge og kun isolere på oversiden av denne. I noen tilfeller vil bør man beholde stubbeloftsfyllet som følge av antikvarisk bevaringsverdi.

Hvordan kan man isolere?

 1. Stubbeloftsfyllet kan fjernes eller man kan isolere hulrommet mellom stubbeloftsfyll og gulv. Fjernes fyllet er det plass til mer isolasjon, men lydisolasjonen kan bli noe dårligere. Fjernes fyllet kan også stubbeloftet fjernes. Det gir rom for noe mer isolasjon. 
 2. Kontroller bjelkelaget, særlig området mot grunnmur. Se etter eventuelle fukt- og soppskader. 
 3. Fyll hulerommet med isolasjon. 
 4. Om det er plass kan man fôre ned på tvers av bjelkene og fylle på mer isolasjon.
 5. Monter en vindsperre i duk eller plateform med tette skjøter under isolasjonen 
 6. Monter himling i kjeller og gulv (hvis dette er fjernet)
 7. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon i kjeller/kryperom
 8. Fjern alt organisk materiale i kryperom og legg eventuelt en plastfolie på bakken. 
Isolert gulvbjelkelag.jpg

Viktig å huske på!

Når man etterisolerer etasjeskillere blir temperaturen i kjelleren lavere en før fordi mindre varme trenger gjennom bjelkelaget. Lavere temperatur gir høyere luftfuktighet. Dette kan gi økt risiko for vekst av muggsopp og annen overflatesopp. Lavere temperatur kan også medføre at kjelleren blir mer utsatt for frost, noe som kan være kritisk for eventuelle vannrør. For å unngå fuktskader bør man sikre tilstrekkelig ventilasjon. Les mer

 

Ekspertens kommentar:

Etterisolering av hulrom i konstruksjonen er som regel enkelt. Det kan gi stor effekt dersom hulrommet er stort nok. Et alternativ for å få mer plass til isolasjon vil være å demontere deler av gulvet eller deler av stubbeloft og suge ut det eksisterende stubbeloftsfyllet.

Noe av den ufrivillige ventilasjonen kan skyldes at kald uteluft kommer inn gjennom ytterveggene i hulrommet over stubbeloftsfyllet. Da vil den kalde luften kjøle ned hele gulvet. Det er derfor viktig å stanse lekkasjen av kald luft inn i bjelkelaget. Å isolere hulrommet i etasjeskillet bare ut mot ytterveggen vil kunne ha stor betydning.

Eldre kjellermurer er gjerne tykke slik at det er vanskelig å komme til for etterisolering fra nedsiden over kjellermuren. Da er det et godt alternativ å sprøyte inn isolasjon, men vær oppmerksom på at isolasjon ikke må komme i kontakt med fuktig kjellermur slik at den trekker opp fukt.

Risiko:

Når man etterisolerer etasjeskillet mot kjelleren vil kjelleren bli kaldere. Kald luft har mindre evne til å holde på fukt enn varm luft. Når temperaturen senkes, stiger derfor den relative fuktigheten. Med lavere temperatur vil også uttørkingen reduseres. Etterisolering fører også gjerne til økt tetthet slik at utluftingen av kjelleren blir redusert. Når kjelleren på denne måten blir fuktigere, kan det føre til mugg og råtevekst og skader på konstruksjonene. Det kan også øke behovet for frostsikring i kjelleren. Sørg derfor for at kjelleren er ventilert og har en viss varmetilførsel. 

Innblåsing av isolasjon i hulrom gjøres gjerne uten at man åpner opp og kontrollerer den tekniske tilstanden. Det anbefales å åpne opp på kritiske steder for kontroll før innblåsing. Dersom man finner skader bør disse repareres og man bør vurdere nøye om innblåsing vil medføre risiko for ytterligere skader.

Fjerning av stubbeloftsfyllet vil gjøre bjelkelaget lettere og lydisolasjonen kan bli dårligere. Når man fjerner stubbeloftsfyllet fjerner man originalmateriale som kan ha kulturhistorisk verdi 

 

;
;