Innvendig isolering av vegger av bindingsverk

Slik kan du isolere en vegg av bindingsverk på innvendig side

Om tiltaket

 • Reduserer varmetapet noe, men hindrer ikke kuldebroer
 • Endrer ikke husets eksteriør
 • Fare for fuktskader i ytre del av veggen
 • Tap av areal og fare for skade på interiørdetaljer
 • Tiltaket kan begrenses til enkelte rom

En eldre vegg i bindingsverk er gjerne bygget opp av flere lag papp og panel på hver side. Noen av disse papplagene kan være relativt tette. Det kan medføre at fukttransporten gjennom ytterveggen forhindres. Ved innvendig etterisolering kan det være vanskelig å kontrollere veggens tilstand og oppbygning. Er man usikker bør tiltaket ikke gjennomføres.

Skal man isolere på innvendig side er det lurt å samtidig isolere hulerommet. Det kan gjøres ved innblåsing. Da er det ekstra viktig å sørge for at papplagene på utvendig side er diffusjonsåpne. kledningen bør dessuten være luftet. 

 

Hva kan man isolere med?

 • Isolasjonsplater, isolasjon på rull eller innblåst isolasjon
 • Trefiberisolasjon, cellulose, linfiber, hampisolasjon, mineralull m.m.

Det er viktig at man følger instruksjonene og systemkravene til hver enkelt produsent. Noen produsenter forutsetter at man bruker en dampsperre. Man bør i alle tilfeller sørge for at det ikke oppstår lekkasjer av varm og fuktig inneluft ut i isolasjonssjiktet.

 

Hvordan kan man isolere?

 1. Først må man få en erfaren håndverker eller en med byggteknisk erfaring til å kontrollere veggens tilstand. Finnes det for eksempel råteskader i veggen kan denne få en rask utvikling dersom det etterisoleres. Man må ha en plan for å sikre tilstrekkelig ventilasjon av huset etter at tiltaket er gjennomført.
 2. Innvendig installasjoner, veggkledning, lister m.m. demonteres. Den gamle veggkledningen kan også beholdes og remonteres.
 3. Hulerommet i bindingsverket bør fylles med isolasjon.
 4. Nye spikerslag monteres. Utfôringer dimensjoneres i forhold til mengden isolasjon. 
 5. Noen produsenter krever at man må bruke en dampsperre. Uansett hvilket isolasjonsprodukt man velger er det viktig å sørge for at det ikke blir lekkasjer av varm og fuktig luft fra varme rom til isolasjonssjiktet og veggkonstruksjon. Tett godt ved overganger mellom vegg og himling, samt vegg og gulv. 
 6. Innvendig panel e.l. monteres. 

 

Les mer om energieffektivisering av bindingsverkshus

Ekspertens kommentar

Fra Riksantikvarens veileder "Råd om energisparing i gamle hus"

Innvendig isolering øker risikoen for skadeutvikling fordi temperaturen i den opprinnelige delen av veggen vil bli lavere enn før. Dette fører til mindre uttørking og derved økning av fuktighet i trevirket. Dette kan medføre utvikling av råtesopp i trevirket. Man bør derfor utføre en tilstandsvurdering og eventuell utbedring av vegger, takutstikk og vindusomramminger  før man gjennomfører et slikt tiltak. I tillegg bør man vurdere lokale klimaforhold. For spesielt utsatte vegger bør det vurderes nøye om et slikt tiltak bør utføres. Vegitasjon, slik som busker og trær inntil veggen som hindrer uttørking bør fjernes. 

For å hindre varm og fuktig luft å trenge inn i veggen kan det monteres en dampsperre på innsiden av veggen. det er svært viktig å ikke bygge inn deler av veggen mellom to dampsperrer. Malte plater og tett panel vil redusere fukttransporten ut i veggen slik at dampsperre kan være unødvendig. det sikres at konstruksjonen har tilstrekkelig lufting fra utvendig side. God ventilasjon og undertrykk i boligen vil redusere faren for at fuktig luft presses ut i veggen. 

Ved innvendig isolering vil arealet i boligen bli mindre. tekniske installasjoner og faste skap med mer må flyttes. Vindussmygene blir dypere, noe som gir mindre dagslys inn i rommene. Paneler, himlinger, gulvpanel, tapet, brystning og listverk vil ofte gå tapt ved innvendig etterisolering. Til tross for forsiktig demontering vil det ofte bli skadd. I tillegg må bygningsdelene tilpasses på nytt fordi forholdet mellom bygningsdelene er endret. 

Noen produsenter krever at man benytter dampsperre eller dampbrems. I alle tilfeller er det viktig å sørge for at det ikke blir lekkasjer av varm og fuktig luft inn i isolasjonssjiktet. Ill: Bygg og Bevar
Noen produsenter krever at man benytter dampsperre eller dampbrems. I alle tilfeller er det viktig å sørge for at det ikke blir lekkasjer av varm og fuktig luft inn i isolasjonssjiktet. Ill: Bygg og Bevar
;
;