Testing av antikvariske vedovner

Rapporten fra SINTEF omhandler undersøkelser av utslipp og energieffektivitet i fire antikvariske ovner. Undersøkelsene ble gjennomført i varmeteknisk laboratorium i Trondheim.  

Utarbeidet av: SINTEF

Publisert: 2018

SINTEF gjennomførte i 2017 en undersøkelse av ovner produsert før 1940, på oppdrag fra Riksantikvaren. Fire ulike ovner, fra tidsperioden mellom 1840 og 1940, har blitt testet. Ovnstypene heter kasseovn, bjørnovn, sylinderovn og etasjeovn

Vedovnene ble montert opp i Varmeteknisk laboratorium i Trondheim av SINTEF, og ble testet både for utslipp og energieffektivitet. Testmetoden som ble benytta er identisk med metoden som benyttes ved godkjenning av ildsteder for salg i Norge.

 

Her finner du rapporten

gamle ovner sintef.JPG
;
;