#

Oppgradering gir klimagevinst

Oppgradering av bygg gir betydelig mer utslippskutt per investert krone enn å rive og bygge nytt.

Dette kommer tydelig fram av en rapport som Innlandet fylkeskommune, gjennom prosjektet Bevar bygg – Bevar klima, har bestilt hos Asplan Viak og Energibygg AS.

Konsulentene har gjennomført en omfattende studie av 24 ulike bygninger i fylket.

Formålet med studien var å vurdere konsekvensene for klima og kostnader av hensiktsmessig energioppgradering sammenliknet med å beholde husene som de er, eller med å erstatte dem med nye.

 

Viktige funn i studien er:

  • Hvert bygg er et spesialtilfelle – analyser av eksisterende bygninger er mer komplekse enn hva tidligere studier har belyst
  • Oppgradering gir lavere klimagassutslipp enn å rive og oppføre et standard nybygg som oppfyller dagens forskriftsnivå for flertallet av bygningene i analysen
  • Skånsom oppgradering i tråd med bevaringshensyn kan gi betydelige energibesparelser i drift uten å gå på akkord med arkitektoniske kvaliteter
  • Oppgradering gir betydelig mer utslippskutt per investert krone enn å rive og bygge nytt for flertallet av byggene
;
;