Mer kunnskap om energieffektivisering

I eksisterende bygningsmasse

Rapporten tar for seg potensialet for energisparing i et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Den gir en beskrivelse av tiltak og beregninger av lønnsomhet.

Utarbeidet av: Norconsult

Publisert: 2011

For seks konkrete eksempelbygg av ulike bygningstyper er det sett på hvilke energisparende tiltak som er nødvendig å utføre for at bygget skal tilfredsstille kriterier for lavenerginivå. For de samme byggene er energisparepotensialet beregnet for tiltak hvor hensyn til kulturminnevern legges til grunn. Basert på tilgjengelig nasjonal statistikk over eksisterende bygningsmasse er reduksjonen i energisparepotensiale estimert.

Det er gjort beregninger og vurderinger for følgende bygningstyper:

  • Murgård fra 1800-tallet
  • Panelt tømmerhus fra før 1900
  • Enebolig fra perioden 1900-1940
  • Førkrigs leiegårder
  • Boligblokker fra perioden 1950-1970
  • Husbank hus fra perioden 1950-1970

 

Last ned rapporten her

Mer kunnskap om energieffektivisering.JPG
;
;