Klimagassberegninger av Villa Dammen

Hvor mange år tar det før det er mer klimavennlig å rive og bygge nytt enn å oppgradere det gamle huset? Dette er et av flere spørsmål som blir stilt i en ny rapport som Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag fra Riksantikvaren.

Utarbeidet av: Asplan Viak

Publisert: 2016 

I huset Villa Dammen er det gjennomført enkle og bevaringsvennlige ENØK-løsningene. De skånsomme inngrepene består av tetting, etterisolering av etasjeskillet mot loft og kjeller, samt isolering av vannrør og montering av en varmegjenvinner for gråvann. Kan dette være bedre enn å bygge nytt og energieffektivt? Eller er det beste å ikke gjøre noe som helst?

Disse og flere spørsmål har Riksantikvaren gitt konsulentene i Asplan Viak i oppdrag å utrede:  

- Hvor lang tid tar det før klimagassutslippene fra det gamle oppgraderte huset tilsvarer utslippene fra riving og bygging og drift av et nytt hus oppført etter dagens forskrifter? Med andre ord – hvor mange år tar det før det er mer klimavennlig å rive og bygge nytt?

- Hvor lang tid tar før det oppgraderte gamle huset er mer miljøvennlig enn om man ikke hadde oppgradert? Selve oppgraderingen har jo gitt klimagassutslipp fra materialutvinning, transport og bygging.

- Hvor stor betydning har brukeratferd? Hvilken betydning har det for klimagassutslippene at beboerne vil leve mer klimavennlig, og hvor store muligheter har de for å påvirke klimagassutslippene de forårsaker med sin egen bruk av huset?

- Utslipp fra energibruk er dominerende i klimagassberegninger. Hvordan blir resultatene dersom vi velger andre oppvarmingsmåter og energikilder enn Villa Dammens vedfyrte masseovn?  

 

Konklusjon

Beregningene viser at det tar omlag 52 år før det er mer klimavennlig å rive det gamle huset og bygge et nytt, framfor å oppgradere det gamle. Det tar bare et ½ års tid før oppgraderingen av det gamle huset er mer klimavennlig enn å fortsette å bruke det gamle som det var! 

Last ned rapporten

Les mer om Villa Dammen og tiltakene som er gjort på huset

Klimagassberegning villa dammen.JPG
;
;