Energieffektive bevaringsverdige vinduer

SINTEF Byggforsk har gjennomført et prosjekt for Riksantikvaren og Enova for å dokumentere aktuelle egenskaper til energieffektive bevaringsverdige vinduer.

Utarbeidet av: SINTEF

Publisert: 2012

 

Arbeidene har tatt utgangspunkt i en eldre type to-rams vindu med enkle rammer og ett glass delt i tre ruter av horisontale sprosser. Det ble produsert to typer varevindu, henholdsvis med enkelt glass og med isolerrute. Målinger og beregninger har blitt gjennomført med to forskjellige avstander fra ytre glass til varerammen. Prosjektet har hatt følgende innhold:


- Målinger av U-verdi
- Beregninger av U-verdi med nøyaktig og forenklet metode
- Målinger av lufttetthet og uttørkingsevne
- Målinger og vurderinger av lydisolasjon
- Beregninger av varmebalanse

Målingene viser at man kan oppnå U-verdi mellom 1,5 og 1,6 W/m²K for et eldre vindu med innvendig vareramme med enkelt glass med hardbelegg. Med to-lags isolerrute i varerammen kan en oppnå U-verdi under 1,0 W/m²K. Små lufteåpninger i ytterste ramme er nødvendig for at fukt som kommer inn mellom rammene skal kunne tørke ut igjen. Målingene med og uten lufteåpninger viser at moderate lufteåpninger ikke påvirker U-verdien til vinduet. Beregninger av U-verdier med nøyaktig metode viser god overens-stemmelse med målte verdier. Det er også beregnet U-verdi for en rekke kombinasjoner med den nøyaktige metoden. 

Beregning av varmebalanse viser at samlet energibehov for et standard småhus, med golv, vegger, tak og installasjoner som er oppgradert til TEK10 standard, vil få redusert energibehovet til oppvarming med ca. 50 % når vinduene oppgraderes fra enkelt glass til to eller tre-lags ruter ved hjelp av innvendige varerammer.

Les rapporten

Energieffektive_vinduer_SINTEF forside.jpg
;
;