Ordliste for energi

Kort fortalt - hva betyr fagbegrepene?

Hva er en dampbrems og hva betyr konveksjon? Her får du er korte forklaringer på begreper du lurer på

Aerogel: Det er utviklet ulike murpusser tilsatt isolerende aerogel. Blant annet en kalkbasert puss. Areogel er små svært lette granulater i størrelse ca 1 mm som er tilsatt pussen. Sjiktet kan legges på relativt tynt.

Dampbrems: Et sjikt med noe dampåpenhet som blant annet skal sørge for at fukt også kan tørke innover i rommet. Dampsperre kan i noen tilfeller erstatte dampbrems. Sjiktet skal være tett nok til å hindre skadelig kondens om vinteren og åpen nok til å gi uttørkingsmulighet innover om sommeren.

Dampsperre: Referer til et sjikt som forhindrer uønsket vanndamptransport gjennom en bygningsdel. Det brukes gjerne en plastfolie eller foliebelagt papp. I noen konstruksjoner kan en asfaltpapp eller betongplate fungere som dampsperre. Sjiktet skal hindre fukttransport både ved diffusjon og luftlekkasjer. Det er derfor viktig at sjiktet er tett. Dampsperren legges på den siden av bygningsdelen som vender mot stedet med høyest fuktighet. Som regel er dette den varme siden.

Diffusjon: refererer til vanndamp som passerer gjennom et byggeelement fra innsiden og ut. Høye konsentrasjoner av vanndamp beveger seg i retning av lave konsentrasjoner. I oppvarmede hus betyr det at inneluften trekker mot utsiden av veggen.

Forhudningspapp: En impregnert bygningspapp som særlig brukes som vindtetting bak ytterkledninger i utvendige vegger. Forhudningspapp må være tett mot luftgjennomgang og ha liten motstand mot vanndampdiffusjon.

Himling: takflaten inne i et rom. Himlingen kan være kledning av plater/panel på undersiden av takkonstruksjonen, bjelkelag av tre, eller overflatebehandlet underside av etasjeskiller av betong eller lettbetong. I rom med spesielle krav til romakustikken plasseres ofte lydabsorbenter på himlingen. I mange bygninger benyttes en himling som er hengt ned fra etasjeskilleren, slik at mellomrommet kan benyttes til skjult fremføring av tekniske installasjoner, som ventilasjonskanaler, elektriske kabler osv.

Hygroskopisk: Refererer til evnen til å oppta og avgi fuktighet (hygroskopisk) i takt med fuktighetsendringer i omgivelsene.

Konveksjon: Fukttransport, refererer til luftlekkasjer gjennom åpninger eller dårlig utførte sammenføyninger. Ulikheter i lufttrykk skaper luftvekslingen. Det transporteres langt mer fuktighet inn i konstruksjonen ved konveksjon enn ved diffusjon.

Kuldebro: I overgangen vegg og gulv, eller tak og vegg går bjelkene gjennom isolasjonen (konstruktive kuldebroer). Det transporteres energi fra innsiden til utsiden. Her får man varmetap og trekk og dette kalles en kuldebro. Disse kan unngås ved å isolere veggen fra utsiden, eller begrenses ved å tette sprekker bak listene. Hjørner er også et utsatt område (geometriske kuldebroer).

Mineralull: Betegnelse på isolasjonsmaterialer produsert av mineraler, stein i steinull og glass i glassull. Råmaterialet smeltes og massen ledes til roterende spinnere som slynger materialet ut i fiberform.

Møne: Eller takrygg, er skjæringslinjen mellom to takflater. Fra mønet skråner taket ned til begge sider.

Not og fjær: En måte å sammenføye trematerialer, hvor den ene kanten forsynes med en utstikkende kam (fjær), den andre med et spor (not). Disse passer inn i hverandre slik at materialene blir liggende i riktig nivå i forhold til hverandre.

Polystyren/EPS: I dagligtale kaller de fleste EPS for Isopor. EPS er en forkortelse for Ekspandert polystyren og er en svært mye brukt plastisolasjon. Nesten all EPS er hvit, men det finnes også en grå utgave, tilsatt grafitt som har 20 prosent bedre isolasjonsevne. EPS er dampåpen og benyttes til isolering av en rekke konstruksjoner.

Polyuretan: Er en herdeplast med lukkede celler. Materialet brukes blant annet som isolasjonsplater og tetningsskum.

Rabitz-puss: fritthengende pusslag av gips-, kalk- eller sement som er armert med netting. Blant annet brukt som brannhemming i himlinger

Raft: Takfoten, betegner overgangen mellom nederste del av taket og utvendig vegg.

Sutak: er betegnelse på taktekking med bord av tre. Bordene blir lagt parallelt med mønet og overlappende. Betegnelsen brukes også om ikke bærende undertak hvor de stive tekkematerialene blir båret av lekter.

Taktekking: Refererer til værhuden på et tak. Den legges som heltekking eller overlappstekking.

Taktro: betegner den delen av taket som blir lagt som kledning over den bærende konstruksjonen, eksempelvis sperrer eller åser. Taktroen danner et underlag for taktekkingen (lenke). Taktro kan være bygget opp av trebord, pløyde bord, sponplater, limt kryssfiner etc.

Transmisjonstap: er varmetap gjennom konstruksjonens klimaskall eller ytterflater. Bedre isolasjon gir mindre transmisjonstap.

Vakuumisolasjon: Består av en porøs og poreåpen kjerne som er omsluttet av en damp- og lufttett metallisk plastfolie. Denne er forseglet slik at det er vakuum i kjernematerialet.

Vange: Betegner veggdelene i en hulmur eller skallmur. To vanger eller veggdeler mures opp side ved side og bindes sammen med båndjern, murstein e.l.

Vindsperre: Referer til et sjikt av lufttett papp eller plater som forhindrer at luft trenger inn i isolasjonssjiktet eller konstruksjonen. Gjennomblåsing i isolasjonssjiktet reduserer isolasjonsverdien. Vindsperren bør dessuten være mest mulig diffusjonsåpen 

;
;