#

Loftsbjelkelaget

- vanlig oppbygging

Mange boliger er bygget med et kaldt loft. Loftet er gjerne adskilt fra de oppvarmede rommene via et loftsbjelkelag. I denne artikkel ser vi nærmere på hvordan eldre loftsbjelkelag er konstruert.

Eldre loftsbjelkelag har som regel samme oppbygning som andre bjelkelag i huset. Ofte er bjelkelag konstruert som et stubbeloft. Noen stubbeloft er helt uten isolasjon. Vanligere er det at stubbeloftet er fylt med leire, sagflis, kiselgur eller eldre mineralullmatter. Loftsbjelkelaget kan også være enkelt med hugde eller kantede bjelker, med himling eller bare gulv på loftet. Denne typen kalles ofte kalles ofte for et bjelkeloft.

Frem til midten av 1800-tallet hadde bolighus sjelden egen himling. Gulvplankene var synlige fra undersiden og dannet himlingen i rommet under. Konstruksjonen kalles ofte bjelkeloft eller bjelketak. Ofte ble bjelkene utsmykket med profiler eller dekorativ maling. Fra midlet av 1800-tallet ble det vanligere med pussede himlinger, panelte himlinger og trukne himlinger.

Les mer om oppbyggingen av et stubbeloft

Frem til 1950-tallet var loftsbjelkelaget ofte oppbygd med et stubbeloft. Stubbeloftet består av bord som legges mellom lekter som er festet i bjelkene. Avstanden mellom bjelkene kan variere. Det gjør også stubbeloftsfyllet. 

Ofte er det en luftspalte mellom stubbeloftsfyllet og eventuelle gulvbord. Her kan sirkulerende luft kjøle ned gulvet. Den kalde lufta kan dessuten trenge ned i underliggende rom. Trekken kan forhindres ved å tette godt hvor bjelkelaget er opplagret ved ytterveggen, samt isolere hulerommet. Isolering av loftsbjelkelaget er et svært effektivt tiltak. Det har dessuten små konsekvenser for husets utseende.

Gulvbjelkelag med stubbeloftsfyll. Ill: Christer Stenby, Bygg og Bevar
Gulvbjelkelag med stubbeloftsfyll. Ill: Christer Stenby, Bygg og Bevar

 

 

 

Les mer om oppbyggingen av et bjelkeloft

Frem til midten av 1800-tallet var det vanlig med etasjeskiller uten egen himling. Konstruksjonen ble ofte kalt bjelkeloft. Gulvet ble da ofte synlig som himling. I noen tilfeller festet man et panel rett på gulvplankene eller foret disse ned på lister.

Ulike bjelkeloft. Ill: Bygg og Bevar
Ulike bjelkeloft. Ill: Bygg og Bevar

 

Mange loftsbjelkelag har himling med ikke gulv. Ofte er isolasjonen fylt høyere enn bjelkelaget. Man bør da unngå å lagre gjenstander på loftet. dersom isolasjonen blir presset sammen avtar effekten. Eventuelt kan man fore opp bjelkene og legge et nytt gulv. 

Ill: Bygg og Bevar
Ill: Bygg og Bevar