Lafta hus er bra for miljøet. Foto: Liv Sandvik Jakobsen

Lafta hus er bra for miljøet

En ny undersøkelse viser at lafta hus kan være like miljøvennlige som passivhus.

 

 

 

Undersøkelsen viser at klimagassutslippene fra materialene i byggeprosessen er om lag det halve for laftehuset sammenliknet med passivhuset. Energiforbruket for laftehuset er noe høyere enn for passivhuset. Når dette sammenholdes og man regner med en levetid på 60 år, vil utslippene per år være lavere for laftehuset enn for passivhuset.

Last ned hele rapporten her: Klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, for lafta bolighus og standard TEK17-bygg

;
;