Vinter på Røros. Foto: CEWG

Grønne råd når du skal pusse opp

Miljøutfordringene møter også byggenæringen og kulturminnevernet. For hundre år siden brukte vi 100 forskjellige bygningsmaterialer, i dag finnes det over 40 000. Mange av dem er ufarlige - og noen er skadelige for oss. Å bruke gamle materialer og byggeteknikker er godt bygningsvern, og det er godt miljøvern. Når vi tar vare på det gamle, bruker vi mindre ressurser enn hvis vi kjøper nytt. Ta vare på miljøet og kulturarven, samtidig som du får en sunn og god bolig.

Grønne råd før du begynner

  • Før du kjøper hus er det lurt å undersøke om det eksisterer klausuler i reguleringsplanen eller på huset som begrenser hva du kan endre på, og hvilke arbeider du kan igangsette. Vil det å tilpasse huset til dine ønsker og behov være problematisk i forhold til de bestemmelser som foreligger? Henvend deg til din kommune for informasjon.
  • Lev med huset en tid før du begynner restaureringen, og studer husets stil og "sjel". På denne måten har du muligheten til å virkelig oppleve husets kvaliteter og mangler.
  • Foreta en grundig registrering av bygningens tekniske tilstand og estetiske kvaliteter. Søk hjelp hos fagkyndige om nødvendig.
  • Lag en plan for restaureringsarbeidet. Det er viktig å tenke helhetlig og beholde oversikten. Ta en ting av gangen og se ting i sammenheng. Da trengs som regel ikke ting å gjøres mer enn en gang.
  • Skift ikke mer enn det som er absolutt nødvendig. Prøv så langt det lar seg gjøre å ta vare på originale bygningsdeler og detaljer. Nye vinduer bør samsvare med husets opprinnelige stil.
  • Du må sende inn byggemelding hvis tiltaket er søknadspliktig. Hva er søknadspliktig: fasadeendringer, rivinger, påbygg, utskifting av dører eller vinduer.
  • Ikke vær redd for å spørre fagfolk om råd. Stil krav. Vær en bevisst kunde og spør etter miljøsertifikat og referanser.

Kilde: Grønn rehabilitering av trehus. En håndbok i miljø-og bygningsvennlig rehabilitering. Stavanger kommune

;
;