Klassisk murgårdsbebyggelse på Grünerløkka i Oslo. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Energieffektivt i gamle murgårder

CulClim - et forskningsprosjekt sammen med beboerne

I det fredete kulturmiljøet Birkelunden på Grünerløkka i Oslo står en typisk murgårdsbygning fra sent 1800-tall. Bygningen har en natursteinsgrunn og pussede teglvegger, og gatefasaden er rikelig ornamentert med preg av nyrenessanse. Kjelleren er fuktig og flere av vinduene trekker. 

Alle leilighetene i gården er dessuten mer eller mindre renoverte. Strengt tatt er det bare fasadene og deler av trappehuset som har bevart sin historiske karakter.

Er dette en naturlig og uunngåelig utvikling for alle eldre murgårder? Til hvilken grad mister de sin kulturverdi?

Bygårder pusses opp og endres. Vi ønsker bedre innendørskomfort, lavere driftskostnader og høyere markedsverdi. Med forestående klimaforandringer og strengere energikrav vil behovet for endringer og modernisering bare øke.

Bygningene må derfor ikke bare bli mer energieffektive, men også kunne tåle værfenomen som forsterker risikoen for eksempelvis råtesopp, mugg og frostsprengninger. Med økt nedbør vil vi dessuten få mer flom, oversvømmelser og dreneringsproblematikk, særlig i byer. Med andre ord er det ganske store utfordringer vi står overfor.

Så hvordan skal vi best forvalte de eldre murgårdene vi har igjen?

Det er disse komplekse problemstillingene vi ønsker å utforske og finne gode løsninger på. Gjennom forskningsprosjektet CulClim (Cultural valuable buildings and climate change responses in a user perspective) skal vi se nærmere på klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv.

Idéen er at forskerne sammen med beboerne vil se på hvordan beslutningsprosesser bak vedlikehold og tekniske tiltak blir til. Hvor ligger prioriteringene? Er beboerne som regel enige? Hva innebær det i praksis å tenke langsiktig?

I tillegg skal vi se på hvordan bygningene brukes av beboerne. Skiller denne bruken seg fra hvordan beboere av nyere bygg bruker huset sitt? Hvordan en bygning brukes er avgjørende for det samlete energiforbruket. Er vi villige til å akseptere et lavere komfortnivå for å bevare enkelte, verdifulle deler av eldre murgårder?

CulClim skal gå over fire år og er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) og SINTEF Byggforsk, finansiert av Forskningsrådets program KLIMAFORSK - Folkets klimaforskning. Prosjektet handler altså både om energieffektivisering, brukeradferd og klimatilpasning av bygningen.

 

Sluttresultatene fra prosjektet vil komme i 2017, men Bygg og Bevar følger selvfølgelig forløpet for å rapportere om hva som skjer underveis.

Har du spørsmål om prosjektet, kontakt Fredrik Berg, fredrik.berg@niku.no    

Fra Birkelunden Grünerløkka. Foto: NIKU
Fra Birkelunden Grünerløkka. Foto: NIKU
;
;