Forstadsbebyggelse, Bergfjerdingen i Oslo. Foto: Marte Boro

Energiattest for eldre bygg

Skal du selge eller leie ut boligen din må du få en energiattest. Husets energimerke viser hvor energieffektivt det er på en skala fra A - G. Du kan velge om du vil gjøre registreringen selv eller om du ønsker at fagperson skal gjøre det for deg. Det er enkelt å gjøre det selv, men som eier av eldre bygg bør du velge fullregistrering. Hva er energimerking og hva skal du ta hensyn til med eldre hus?

Fra 1. Juli 2010 ble det obligatorisk med energiattest ved salg og utleie av bolig. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter må alltid ha gyldig energiattest.

Det har vært en målsetting av energimerkingen skal være enkel slik at huseiere kan gjøre det selv. Derfor er også lagt opp til både en enkel og en avansert registrering. Oppfordringen til alle eiere av eldre bygg må være å velge fullregistrering.

Sammen med Enova la vi inn et trehus fra 1930 med enkel registrering. Det ble registrert vedfyring og panelovner som oppvarming, og periodisk avtrekk fra kjøkken og bad som ventilasjon. Huset kom ut med en oransje G som energimerke, mens det nivået flest får er D. Det er gjeldende standard i byggåret som er utgangspunktet for utregningen. Ved full registrering får man spesifisere hvilke oppgraderinger som er gjort på huset, som vil slå ut på energimerket.

Noen bygg er untatt energimerkingen. Det gjelder bygg som er formelt vernet etter kulturminneloven og plan - og bygningsloven. I tillegg er "andre bygninger av kulturhistorisk verdi" untatt. Forklaringen fra Enova på dette punktet er følgende:

"Intensjonen med unntaksbestemmelsen er å ta høyde for at noen bygninger både er så utypiske at de vanskelig lar seg innpasse i en av de aktuelle bygningskategoriene og samtidig at restriksjonene på bygningsendringer er vesentlige".

I fullregistrering får man forslag til energieffektiviserende tiltak på boligen. Husk imidlertid å ha verneverdi i tankene når du vurderer tiltakene. Det er ikke mulig å få karakter i forhold til hva som er forsvarlig ut fra bevaringshensyn.

;
;