Torill Løvstad viser en smidd lås. Foto: CEWG

Vil være en molo mot nye trendbølger!

I bygningsvernbutikken MOLOs sortiment skal du kunne finne de fleste produkter du trenger for å restaurere et gammelt hus. Linoljemaling, historiske tapeter, ventiler, beslag og lysbrytere -  for å nevne noe. MOLO lagerfører alt det som du ikke lenger finner i en moderne jernvarehandel eller byggvarebutikk. Sortimentet dekker de fleste stilperioder fra slutten av 1700-tallet og helt fram til 1960. 3. desember får Molo og Atelier Wien, som holder til i nabolokalene storfint besøk av riksantikvar Jørn Holme og direktøren i Norsk Kulturarv, Simen Bjørgen. Bedriftene tildeles Olavsrosa for sin innsats for kulturminnevernet.

 

 

 

   

- Vi legger stor vekt på at det ligger interessant og verdifull kulturhistorie til grunn for tilbudet og at de kulturhistoriske verdiene er ivaretatt på en god måte, sier Simen Bjørgen i Norsk Kulturarv, som mener MOLO AS og Atelier Wien blir en svært verdig innehaver av Olavsrosa.

Stiftelsen Norsk Kulturarv begrunner tildelingen slik: "MOLO AS og Atelier Wien er ein viktig nasjonal aktør i kulturminnevernet og tildeles kvalitetsmerket Olavsrosa."

Ønsker å begeistre

- Vi ønsker å skape begeistring og respekt for materialer, arkitektur og håndverk fra tidligere tider. Den gang hus ble bygget for å vare i flere generasjoner!, forteller Torill Løvstad, daglig leder i MOLO as. - Vår tanke er at vi ikke kan gå inn i fremtiden, uten også å ha med oss fortiden. Det fortjener både de som levde før oss, og de som kommer etter oss. Derfor kalte vi butikken MOLO. En molo er en bølgebrytermur, og vi ønsker å være en bølgebrytermur for å beskytte gamle hus mot alle nye trendbølger som påvirker oss daglig.

Realiserte drømmen

Opprinelig var Torill Løvstad bioingeniør. - Interessen for gamle hus har egentlig alltid vært til stede, men skjøt for alvor fart da vi overtok et gammelt feriested i 1990 hvor kjernen var fra slutten av 1700-tallet. Siden har vi eid flere gamle hus. Vi har alltid ønsket å vedlikeholde våre hus med korrekte bygningsmaterialer, slik at de kan fremstå i all sin fordums glans, forteller Løvstad.

Det var slik interessen for bygningsdeler oppsto. I arbeidet med å sette i stand egen eiendom ble de kjent med håndverkere som kunne hjelpe. Dette nettverket så de at andre også kunne nyte godt av, og idéen om bygningsvernbutikken var født.

- Etter ett år med butikkdrift hjemmefra, fikk vi leieavtale med Bærums Verk i 2004, og drev butikk der i nesten 6 år, forteller hun.  Behovet for å utvide butikken medførte flytting til nye og større lokaler på Frogner i Oslo, i mai 2010.

Kompetansesenter

I samme lokaler som MOLO AS på Frogner holder også restaureringsverkstedet Atelier Wien til, drevet av Toril og Wenche Wien. Søstrene har spesialisert seg på restaurering og konservering av blant annet marmor, porselen, granitt, glass og emalje. - Med vår samlede erfaring og kompetanse innenfor restaurering kaller vi oss i dag et kompetansesenter for bygningsvern, forteller Torill Løvstad.

- Vi har etter hvert samlet stor erfaring med restaurering av gamle hus. Derfor hjelper vi med råd og veiledning både til privatpersoner og håndverkere som kommer innom vår butikk. Spørsmål besvares på telefon og e-post. Denne tjenesten utfører vi i dag gratis.

Egne agenturer

MOLO forhandler frem rettigheter på produkter som de setter i produksjon, og de inngår eksklusive avtaler om agenturer der det er aktuelt. Et eksempel på et agentur MOLO har inngått avtale om er på elektrisk utstyr i bakelitt, porselen og glass. Fordelen med dette er at de kan påvirke leverandøren til å lage de komponenter de trenger.

- Vi har også sørget for at det eksisterer godkjenningspapirer for bruk i Norge. I dag selger vi elektrisk utstyr både til privatpersoner, offentlige prosjekter og direkte til elektrikere, forteller Løvstad.

Så kortreist som mulig

MOLOs sortiment er først og fremst produsert i Norge, Skandinavia og Europa.

- Målet er å skape enda flere og trygge arbeidsplasser i bedriften, ha et godt og utviklende arbeidsmiljø. Vi ønsker å samarbeide enda mer med gode norske håndverksbedrifter, sier Løvstad. - Vi er veldig opptatt å bevare norsk tradisjon og kunnskap i Norge så langt det lar seg gjøre.

Sender til hele landet

- Vi sender varer over hele landet hver dag, og en oppdatering av vår nettside vil nok bli kjærkomment for dem som bor langt unna. En ny nettside skal lanseres til våren. MOLO sin filosofi er enkel nok: originaldeler er alltid best, en god kopi er alltid nest best. Derfor tar de imot reparasjoner i eget verksted av bl.a. gardinkuler, dørvridere og beslag. Informasjon er ofte det lille som skal til for at kunden først supplerer med en kopi, når originaldelen er umulig å pusse opp eller reparere. Få vet ofte ikke at en reparasjon er mulig.

- Det har vært viktig for oss å reparere fremfor å bytte ut, og i den forbindelse har vi gjennom mange år fått kontakt med utrolig mange dyktige håndverkere her i Norge og utlandet, som faktisk i dag er gode leverandører til vår butikk, sier Løvstad. Molo har også opparbeidet et stort lager av gamle, ubrukte originalbeslag, som er tilgjengelig for kundene.

De gamle håndverksmetodene

Det finnes ingen grossist innefor bygningsvern. Der det ikke finnes en original å sette i stand, må det bestilles en kopi hos en håndverker som kan det gamle faget. Den samme håndverksmetoden som ble benyttet da originalen ble produsert, blir alltid brukt når det skal lages en kopi. Når det gjelder smijern, samarbeider MOLO med 6 forskjellige smeder, for å få det sortimentet de ønsker.  - Som Bioingeniør må du være veldig nøyaktig, og dette er også en viktig egenskap innenfor restaureringsfaget. Det er en "yrkesskade" hun har tatt med seg fra sin tidligere karriere, innrømmer Løvstad med et smil. - Før produksjonen av et nytt produkt, går vi mange runder før endelig form blir godkjent. Vi mener at nesten bra, ikke er godt nok.

Engasjement - ikke bare butikk

- Spørsmålet "går det an å leve av dette?" kommer ofte, sier Løvstad. - Svaret er ja. Men det er meget hardt arbeid, ikke minst jobben med å finne aktuelle leverandører og produsenter, og det har også vært noen år uten lønn i startfasen. I tillegg har vi investert i et stort varelager for å ha alle produkter tilgjengelig uten leveringstid. Nå er vi 4 fast ansatte og 1 ekstrahjelp. MOLO AS er vårt daglige lønnede arbeid, men vi er alle idealister og brenner for restaurering av gamle hus. Dette engasjementet strekker seg lenger enn bare det å drive butikk, understreker hun. - Ved å plassere butikken i Oslos interiørgate nr. 1, håper vi å kunne være med å påvirke mange mennesker til å ta vare på gamle hus og leiligheter i stedet for å ødelegge eller rive!    

I dag har 125 objekter i hele Norge dette kvalitetsmerket. Mer informasjon på www.olavsrosa.no. Innehaverne av Olavsrosa har forpliktet seg til å være gode ambassadører for en levende kulturarv og til å formidle stedets historie til sine gjester. Tilbudet til gjestene skal ha høy kvalitet, både "materielt og åndelig"

For nærmere opplysninger kontakt Norsk Kulturarv, Simen Bjørgen tlf 900 32 750

www.moloas.com

;
;