#

Slik henger det sammen!

Ville opprettholde produksjon - kjøpte fabrikk

Vi åpner noe hver dag. Dører, vinduer, skap. Tenker du over hvordan døren du åpner er hengslet? Da har kanskje mange flotte detaljer gått deg hus forbi. MOLO AS er opptatt av hvordan bygningsdeler henger sammen. Så mye at de kjøpte en hengsel-fabrikk!

Søren Wiese Aktieselskap ble etablert av konsul og trelastgrosserer Søren G.L. Wiese i 1857. Han kom opprinnelig fra Lillehammer, og i 1862 anla han sagbruket Lisleby brug i Fredrikstad på vestsiden av Glomma. Lisleby brug var en trelastbedrift som hadde høvleri, snekkeri og drev med produksjon av kasser. Her starter en allsidig industrihistorie.

Skandinavias første lyspære

Wiese var en fremsynt forretningsmann, og reiste mye, blant annet til England. Han monterte Skandinavias første lyspære på Lisleby brug i 1877 og installerte dynamo og 2 buelamper i høvleriet sitt. 

Teglverk og vinduer

Trelastgrosserer Søren Wiese og hans bror Ludwig Wiese hadde også betydelige eierinteresser i AS Fredrikstad forenede teglverker fra 1909. Lisleby brug ble etterhvert overtatt av sønnen Ludwig Wiese, og deretter til neste generasjon Søren Wiese. Den siste Søren Wiese startet opp med vindusfabrikk på Øra i Fredrikstad i 1950, etter at den tradisjonelle trelastvirksomheten ble nedlagt. De laget egne vindusbeslag, og bedriften hadde både galvaniseringsverksted og forniklingsverksted i bakgården.

Kasse Med Hengsler

Det skal ikke være noe problem å finne riktig beslag eller hengsel! Hvis det ikke er produsert, kan det nå settes i produksjon på egen fabrikk. Foto: Charlotte Reitan Løvstad

Stilbeslag til Gamlebyen

På 1960-tallet var det ikke lenger mulig å få tak i eldre stilbeslag i Norge. Søren Wiese kom i kontakt med arkitekt Bjørn Ianke fra gamlebyen i Fredrikstad, som ønsket å få laget noen tidsriktige og genuine vindusbeslag og stormkroker fra 17- og 1800-tallet. Han laget beslagene til arkitekt Ianke, og under dette arbeidet unnfanget Wiese tanken om å starte opp produksjon av slike beslag. Bedriften ble solgt i 2013.

Ny eier og nytt navn

Søren Wiese døde allerede i 1972, men hans kone, Lillemor, fortsatte produksjonen sammen med arbeiderne på fabrikken. I 1979 ble også vindusfabrikken nedlagt, men beslagsproduksjonen ble videreført helt frem til salget.

- I april i 2013 kjøpte jeg  beslagsfabrikken i Fredrikstad. Vi overtok kunder, lager, verktøy og produksjonsutstyr. Vi har også dyktige medarbeidere med på laget fortsatt, selv om de begynner å dra på årene, forteller Torill Løvstad, daglig leder i MOLO AS.

- En person fra MOLO AS gikk inn i produksjonen fra høsten 2013, med ingen mindre ambisjon enn å lære alt. Søren Wiese AS var den eneste norske beslagsleverandøren som fortsatt laget sitt sortiment i Norge, og det er vår målsetning å fortsette med dette. De tidligere eierne forsetter sin foretningsvirksomhet innenfor andre områder, blant annet innen eiendom, det er kun beslagsproduksjonen som er solgt ut. Beslagsproduksjonen videreføres derfor under firmanavnet MOLO AS, sier Torill Løvstad.

Tillegge

Med ulike stiler, endret også hengslene og beslagene utforming. Ill. Brosjyre fra MOLO AS

Rikholdig arkiv

- Søren Wiese AS har i sitt arkiv flere brev fra ulike byantikvarer, og til og med Riksantikvaren, som roser deres beslag, sier Løvstad.

- De har levert beslag til flere viktige prosjekter gjennom årene : Gamlebyen i Fredrikstad, Akershus festning, Militærhospitalet i Oslo, Bryggen og Manufakturhuset i Bergen, Røros, Trondheim byfornyelse og  Torfusamtøkin i Reykjavik.

Produksjonen forblir i Fredrikstad

- MOLO AS opprettholder produksjonen i Fredrikstad, der er vi som sagt i god gang med å tilegne oss produksjonskunnskap, og vil etter hvert også utvide produksjonen ved å ta i bruk det gamle verktøyet som vi har til rådighet, forteller Torill Løvstad.

MOLO AS har selv vært kunde av firmaet Søren Wiese AS siden 2004.

- Siden april 2013, når vi overtok produksjonen, har vi levert Wiese-beslag til en rekke prosjekter. Vi har blant annet levert sveitserstilsbeslag og Ludvig 16.-beslag til to store bygg på Ramme gård i Hvitsten, og 1800-talls beslag til lysthuset på Bogstad gård i Oslo. Vi vil etter hvert dokumentere dette med bilder på våre nettsider, forteller hun.