#

Kompetanse gir spennende oppdrag!

At det lønner seg å bygge kompetanse i bedriften er han ikke i tvil om! Tradisjonshåndverker Ole Tian Jarlvang jobber med en gjeng håndverkere som ikke bare er dyktige, men også entusiastiske og interesserte. For de har jo verdens morsomste yrke – og mange spennende oppdrag på blokka.

For håndverkerne i Byggservice Innlandet AS avd. Bygningsvern ser ingen dag lik ut. Noe nytt læres hver dag av kolleger eller tidligere tiders håndverkere. – Vi studerer ofte verktøyspor. Det sier mye om hvordan de gamle håndverkerne arbeidet. Gamle spor etter økser forteller om hvilken type redskap som er brukt og hvordan den ble brukt forteller Ole Tian Jarlvang. – Vi får veldig respekt for tidlige tiders arbeidsfolk. Dessuten gir det en spesiell følelse av å kunne få lov til å arbeide på en bygning som kan være mange hundre år gammel.

Lager sitt eget verktøy

En kikk i verktøykassa forteller om unike arbeidsoppdrag. Her ligger gamle og nye økser i ulike størrelser, alle typer høvler og en del verktøy vi kjenner fra nyere tid. –Trenger vi redskap som ikke finnes lager vi det ofte selv. Når vi arbeider på gamle bygninger kan det for eksempel være vanskelig å få tak i listverk med riktige profiler sier Kristian Mossing. – Da lager vi en ny høvel hvor jernet smis og slipes til riktig form! Selv om de også bruker nytt verktøy, så mener både Ole Tian og Kristian at de gamle metodene ofte er like raske. – Skal vi koble opp den elektriske høvelen og stille den riktig inn bruker vi omtrent like lang tid som når vi bare snur oss og tar den gamle håndhøvelen. Dessuten gir en skarp håndhøvel et vel så bra sluttresultat som sin høylytte elektriske arvtaker.

IMG_6471

Kristian Mossing lager høvelen selv hvis det trengs. En bordbit, et minutt og noen kalorier - så er resultatet perfekt! Foto: Bygg og Bevar

Slipper til på de spesielle prosjektene

-Noen ganger kommer vi inn i arbeidsprosessen for å gjøre de litt spesielle oppdragene slik som på Glasslåven på Gran hvor vi remonterer den gamle stallinnredningen. Den skal tjene som utstillingslokaler for kunstnere sier Ole Tian. Det som likevel kjennetegner en håndverker som arbeider med restaurering er at man får delta i hele arbeidsoperasjonen. –Som regel holder vi ikke bare på med isolerte arbeidsoppgaver, vi får være med hele veien. Vi får mye ansvar, lager verktøy selv, planlegger og leser verktøyspor. I tillegg dokumenterer vi gjerne det vi gjør i rapportert som forvaltningsinstansene eller eierne får sier Ole Tian.

1 Kirkestallen Aas Kirke Foto Ole Tian Jarlevang

Kirkestallen ved Aas kirke, en av få igjen i landet. Her "parkerte" bygdas storheter hestene sine under gudstjenesten. I dag er det tradisjonshåndverkerne som boltrer seg her. Foto: Ole Tian Jarlvang

Et spesielt oppdrag er kirkestallen ved Aas kirke, som skal være en av svært få gjenværende i landet. Den fredede kirkestallen er bygg et i 1858. Håndverkerne i Betonmast avd. bygningsvern har jekket opp bygget og byttet flere stokker i den laftede bygningen. – Her bruker vi mye øks og vi hugger slik som vi tolker verktøysporene til håndverkerne som arbeidet her på midten av 1800-tallet sier Ole Tian. Og det går fort, i løpet av noen få minutter har gutta svingt de store øksene langs stokken slik at den får den rette og slette kanten.

Spretteljing Rying Kanting - Kopi

Ole Tian kanter en stokk som skal brukes på kirkestallen ved Aas kirke. Presise hogg lander på stokk og ikke i leggen! Foto: Bygg og Bevar

Yrkesfag åpner for et mangfold av muligheter

Fortsatt er det mange tror at yrkesfagene bringer deg til et læringsstopp etter bare få år på skolebenken. Slik er det selvfølgelig ikke. Har du blitt tømrer, murer eller maler så er du faktisk bare i startgropen. Ole Tian Jarlvang arbeidet en del år med nybygg etter svenneprøven, men interessen for det gamle var alltid der. På eget initiativ begynte han på ulike restaureringskurs. - Jeg la ut fra egen lomme, men det var verdt det sier han. Senere fikk han jobb i Betonmast avd. bygningsvern hvor han i dag kun jobber med de gamle husene. Her er situasjonen en ganske annen. Kjell Borglund som er byggeleder for Byggservice Innlandet AS avd. Bygningsvern forteller at kursing og utdanning er avgjørende for å kunne gjøre godt arbeid. – Vi må ha påfyll for å følge med og for å lære mer. Dessuten er kurs og utdanningsarenaene en god anledning til å bygge nettverk med andre som jobber med bygningsvern sier Kjell Borglund.

Kristian Mossing Og Ole Tian Jarlevang På Halmball - Kopi

Tradisjonshåndverkere sitter best på halmballer med okshøvelen i hånda. Kristian Mossing og Ole Tian Jarlvang. Foto: Bygg og Bevar

Har du svennebrev i tømrer-, murer- eller snekkerfaget eller kanskje realkompetanse i ett av fagene kan du også søke fagskoletilbudet "innføring i bygningsvern" ved fagskolen innlandet på Røros.  Studiet er en spesialisering i lærefaget, og omfatter 30 fagskolepoeng, et halvt års samlingsbasert studium som gjennomføres på et år. Her kan du lære mer om bygningsvern, bygningsfysikk, tradisjonelle materialer og bygningskonstruksjoner. 

Det finnes mange veier til et godt yrkesliv. Interessante arbeidsoppgaver er den første og den har gutta i Byggservice Innlandet AS. I dag finnes det flere muligheter for deg som ønsker å komme videre etter svennebrevet. Både Ole Tian og Kristian har studert på Høyskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU). Her tilbys etter- og videreutdanning i teknisk bygningsvern og restaurering i samarbeid med Fylkeskommunen i Oppland. Ferdige kan de stikke en Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering i lomma.

- Det er en stor inspirasjonskilde i arbeidet vårt å lære noe nytt om det gamle. Deltakerne er dessuten veldig interesserte, engasjerte og kunnskapsrike folk, og vi lærer veldig mye av hverandre sier Ole Tian.

Følg Byggservice Innlandet AS avd bygningsvern på facebook!

;
;