#

Satser på lærlinger

Høie Ueland fikk Bygg og Bevarprisen 2016

Ett steg om gangen – slik kan man klatre seg oppover til nye høyder. Det har lærlingene i bedriften HøieUeland også erfart, bokstavelig talt. I mai tok de sammen turen opp de 4444 trinnene i det som blir regnet for den lengste tretrappen i verden, og som står på en liste med de 10 mest skremmende trapper.

- Etterpå gikk de med gangsperre noen dager, ler Kjell Høie som har ansvaret for de fem lærlingene i bedriften – men av og til er det godt å komme seg litt ut av hverdagen og se noe annet sammen.

Trappen på sørsiden av Lysefjorden er 100 år gammel, og nylig restaurert. Den følger rørgaten fra den gamle kraftstasjonen på Flørli og 740 høydemeter opp til Ternevatn. For å komme til Flørli må man ta båt, for det er ingen veiforbindelse dit.

100 år gammel trapp

Rørgaten fra den gamle kraftstasjonen på Flørli byr på 740 høydemeter og en 100 år gammel trapp. Idar Sandanger tar en pause på vei opp. Foto: HøieUeland AS

Overblikk og ettertanke

- På turen fikk lærlingene og vi øvrige ansatte sett noen av våre prosjekter langs sjøen, og på en tur som dette kunne vi se på lokal byggeskikk, og reflektere over at det vi jobber med til daglig har lange tradisjoner.

Kjell Høie tar en stille tenkepause:

- De husene vi bygger i dag definerer ikke bare hvem vi er og hvilke behov vi har. Men de definerer også vårt forhold til naturen. Til lyset. Til utsikten og omgivelsene. Til hvordan vi lever.

Hos HøieUeland går tradisjon og nytenkning hånd i hånd.

Båttur

Turen inn til Flørli kraftstasjon må tas med båt. På veien er det mye lokal byggeskikk å se fra den gang havet var viktigste transportvei. Foto: HøieUeland AS

Prisen – en hedersbevisning

Å bli tildelt Bygg og Bevar-prisen for 2016 var en hedersbevisning, mener Høie.

- Vårt mangeårige arbeid med bygninger som er fredet eller vernet er kanskje det vi i HøieUeland er mest kjent for. Det er vi stolte av. Vi bruker også kunnskapen om de gamle byggeteknikkene og materialbruken til nye byggeaktiviteter som arkitekttegnede eneboliger, tilbygg og ombygninger.

God byggeskikk med nøye utvalgt tømmer, er en kunnskap som er like aktuell i dag som tidligere.

Stall i forfall

Staller og uthus som ikke lenger har en oppgave, lider ofte en trist skjebne. Men ikke denne. Her skulle det settes i stand! Foto: HøieUeland AS

Fra skog til sag

Kjell Høie forteller at de nå gjerne vil se på muligheten for å trekke inn lokale sagbruk og involvere seg hele prosessen "fra skog til sag". Det er mange bønder i Suldalsheiene som har skog uten å drive den spesielt. Det kan være et spennende prosjekt å kunne utnytte skogen gjennom å "håndplukke" virke.

- Kanskje kan prispengene brukes til å hente inn en ekspert, som for eksempel Jon Godal, til en samling der både vår egen bedrift, sagbruk og skogeiere kan komme sammen og lære mer?

Da snakker vi deling av kompetanse og erfaringer på tvers av bransjer.

- Alternativt vil vi gå i gang med et naust, en låve eller en smie? Denne type oppgaver gir også lærlingene våre en grunnleggende innsikt i faget, og bringer dermed tradisjonene med godt håndverk videre.

Stall istandsatt

Stallen er istandsatt. Mye måtte skiftes ut, og i slike tilfeller er det viktig å kopiere nøyaktig. Både form, utførelse og materialbruk. Foto: HøieUeland AS

 

Behov for flinke håndverkere – det starter med lærlingene

HøieUeland ble etablert i 1990, og har fem lærlinger av totalt 20 ansatte.

- Norge trenger flinke håndverkere! At vi satser på lærlinger, er et bevisst valg – de er jo fremtiden, forteller Kjell Høie, og fortsetter: - Mange innenfor bygningsvernet er opptatt av hva vi skal verne og hvorfor. Men det er ingenting som kan bli tatt vare på, om det ikke er for dem som skal utføre jobben.

I løpet av juni har to nye lærlinger bestått svenneprøven med meget godt resultat. Formannen i nemnda lot seg imponere: Dette står det respekt av – de er kjempeflinke! Men hva nå?

Haavard Lye

Håvard Lye har fått svennebrev, og nå er planen å studere til bygningsingeniør ved Stavanger Universitet. Interessen for gamle hus er vekket for alltid og den praktiske erfaringen er god å bygge videre på. Foto: HøieUeland AS

Fra svenn til bygningsingeniør

Håvard Lye er en av lærlingene som synes det er kjekt å ha blitt ferdig.

- Det har vært en veldig spennende læretid. I løpet av læretida har det blitt vekket en interesse hos meg for gamle bygninger, det hadde jeg ikke forestilt meg ved begynnelsen. Og det å bruke gamle verktøy… sier han, men legger raskt til:

- Ja, vi bruker jo moderne verktøy også, så det ikke blir altfor dyrt for kundene! Kombinasjonen er spennende.

Håvard Lye skryter av HøieUeland som han mener har vært en god læreplass:

- De har virkelig hatt som mål å lære oss lærlinger opp skikkelig. Noe av det mest interessante var kanskje å være med på å sette i stand en gammel stall, jeg tror den var fra 1800-tallet. Der skulle vi ta vare på mest mulig, og da fikk jeg lære å økse til dimensjoner – det var kjekt.  

Selv om Håvard Lye har fått et godt håndlag med å bruke verktøy, ønsker han nå å studere videre til bygningsingeniør på Stavanger Universitet.

- Det var et valg, enten å fortsette med gamle bygninger og tradisjonelt håndverk eller ta mer teori. Jeg valgt det siste.

Håvard blir stille. Så fortsetter han:

- Det er jo trist å slutte også. Jeg har hatt det veldig bra i bedriften. Men det må også være en fordel at jeg har den praktiske erfaringen med inn i de nye studiene? Det ideelle er å kunne kombinere dette i fremtiden, avslutter han, og ser frem til forkurset som begynner i august. Men først er det ferie.

Jan Christian Valland

Trehusbyen Stavanger og områdene rundt har gitt Jan Christian Valland god erfaring i læretida med å sette istand gamle hus. Foto: HøieUeland AS

Holdningsskapende læretid

Arne Christian Valland, en annen av lærlingene, trekker også et lettelsens sukk over å være ferdig med svenneprøven. Han synes han har lært mye hos HøieUeland:

- Jeg har fått være med på forferdelig mye - byggeplasser med både nytt og gammelt, og de har vært flinke til å følge meg opp og tilpasse oppgavene. På den måten har jeg fått oppleve både mestring og utvikling.

Arne Christian synes det er vanskelig å trekke frem noe enkeltprosjekt som har vært mer lærerikt eller spennende enn alle andre. Han mener at alt har vært like interessant. Vel så viktig er holdningene, mener han, og berømmer arbeidsplassen for å ha vært opptatt av det:

- Det har vært kjekt å jobbe sammen med flinke fagfolk. Og de har gode holdninger! De, særlig ledelsen, de ser verdien i godt håndverk – det er det som ligger som basis for alt vi gjør.

Arne Christian mener at han gjennom arbeid på gamle bygninger, har fått god forståelse for hvordan bygningene er bygd opp. Han har også lært at eldre konstruksjoner trenger andre løsninger enn nybygg. Så forteller han om at de blant annet har jobbet med etterisolering av et laftet bygg:

- Vi blåste inn trefiberisolasjon. Det fungerte godt. Det har vært spennende å lære om metoden. Det er som fagmann, Arne Christian vil utvikle seg videre. Han er ikke helt sikker på retningen ennå, men han mener at læretiden hos HøieUeland har gitt ham et ypperlig grunnlag for å lære mer.        

Arbeid på taket

En tømrers arbeidsdag er variert. Det er mye som skal læres, alt fra etterisolering til å legge taktegl. Foto: HøieUeland AS

Teori og håndverk hånd i hånd

Begge de ferdig uteksaminerte lærlingene mener at de i fremtiden vil ha stor glede av den nevenyttige kunnskapen de har fått hos HøieUeland. Daglig leder Kjell Høie supplerer:

- Lærlingene er jo både håndverksfaglig og teoretisk flinke, og det åpner opp for mange valg med hensyn til veien videre. Uansett er det godt at vi også kan få teoretikere som har den praktiske kunnskapen i bunnen.

- Og hvem vet? Kanskje de en dag kommer tilbake? Og at en av dem tar over min jobb som daglig leder om ti år? Det skal i så fall bli en glede, avslutter Kjell muntert.

Bygg og Bevar-prisen

Bygg og Bevar jobber for at landets gamle hus skal tas vare på for framtida. Da er det viktig med kunnskap og gode løsninger under utførelse! Gode løsninger for gamle hus er tilpasset husets konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Bygg og Bevar-prisen deles ut som belønning og oppmuntring for å ta i bruk tradisjonell kompetanse og praktisk kunnskap innen rehabilitering og restaurering.

Prisen er på kr 50 000,- og har vært utdelt før jul hvert år siden 2012.

;
;