#

Tradisjonshåndverk på videregående skole

Handverkskolen på Hjerleid

Et år på Handverkskolen er ikke som på alle andre videregående skoler. Her får du mulighet til å drive med praktisk arbeid store deler av skolehverdagen!

Hjerleid er kjent som "treskjæringens mekka" og er landets eldste skole for håndverk og husflid, startet i 1886. I dag tilbyr skolen Vg2 opplæring innenfor fire linjer:

Design og trearbeid: Dette er en linje med hovedvekt på treskjæring og å utvikle håndverkskompetansen. Undervisningen følger læreplanen for Vg2 Design og trearbeid. Det undervises i treskjæring, overflatebehandling, ornamentering, verktøysliping m.m.

Smed: Her lærer du smiing og flere slags varmebehandlinger av jern og stål, sveising og dreiing. Du lager egne verktøy og redskap som kniv, øks og hammer, hengsel, lås, skulptur, smykke og kroker. 

Byggteknikk med vekt på tradisjonsbygg: Vg 2 byggeteknikkfølger ordinær læreplan​. Men dette utdanningstilbudet er rettet mot de som har interesse for å jobbe med gamle hus, istandsetting, restaurering, lafting, bruke handverktøy og lære om treet som materiale fra det vokser i skogen til ferdig produkt.

Overflateteknikk med vekt på tradisjonelle teknikker: Du lærer å arbeide med tradisjonelle malingstyper, ulike stilarter, både innendørs og utendørs maling. Lage egen maling ut ifra pigmenter, linolje og andre bindemiddel, limfarger, komposisjonsmaling. Fargelære, stilhistorie, dekorasjonsmaling m.m.

Lizzy Maler På Hesselberg Gård

En ny generasjon maler. Lærlingen Lizzy er med på arbeidet ved Hesselberg gård. Foto:Bygg og Bevar

Mange veier fremover

Rehabiliteringsmarkedet er stort og det er et behov for håndverkere som har kunnskap om den eldre bygningsmassen. Skoletilbudet vil kunne bidra til å rekruttere til håndverkere for både næringslivet og kulturminnevernet.

Skoletilbudet gir også mulighet til å videreutdanning som fagskoletekniker etter svennebrev. Dette er en utdanning som Oppland fylke har igangsatt sammen med Fagskolen Innlandet og BNL (Byggenæringens landsforening). Den vil også kunne rekruttere til Bachelorgraden i Tradisjonelt bygghåndverk eller Teknisk bygningsvern ved NTNU.

Skolen og skolehverdagen

Handverksskolen er lokalisert på Hjerleid skole- og handverkssenter på Dovre. Siden 2004 har skolen gitt opplæring i tradisjonelle handverksfag som Vg2 Design og trearbeid med vekt på treskjæring og Vg 2 Smed. Skolen har 13 års erfaring både administrativt og pedagogisk i å drive en liten handverksskole.

Skolen legger vekt på at elevene skal kunne gå i dybden og lære seg teknikkene i nært samarbeid med lærerne. Elevene vil få mulighet til å arbeide på reelle oppdrag og få innsikt i rasjonelle teknikker og arbeidsprosedyrer.   

Skolen har velegnede lokaler med laftehall, benkeverksteder, maskinrom og teorirom, gymsal m.m. Elevene kan leie hybel i nærheten av skolen.

Les mer på Handverksskolens nettsider