#

Grønn kulturarv på timeplanen

Norges grønne fagskole Vea har landets eneste utdanningstilbud for gartnere og anleggsgartnere som interesserer seg for historiske hageanlegg. Fagskolen har tre ulike tilbud som omfatter arbeider på historiske anlegg med vann, steinarbeider, planter og trær

Som ved istandsetting og antikvarisk restaurering av gamle hus er det også behov for kompetanse når det gjelder skjøtsel av gamle, historiske hager og grøntanlegg. Hager er i høyeste grad levende kulturminner som trenger kontinuerlig vedlikehold og pleie. I mange år har dette området vært vanskjøttet. Fokus har ofte vært på forenkling av flotte anlegg, tilpasset kommunenes økonomi og gartnerens kompetanse, heller enn å forvalte de grønne kulturminnene.

Våren 2013 ble det første kullet uteksaminert fra et nytt og uhyre viktig studium på Norges grønne fagskole – Vea.

– Det var daværende lektor Ingeborg Storbæk som hadde ideén til dette studiet. Da hun sluttet tok jeg over stafettpinnen i 2012 og har siden hatt glede av å uteksaminere rundt en rekke gartnere med antikvarisk kompetanse. Det er flott, med tanke på rekrutteringen til den smale nisjen dette fagfeltet egentlig er. Vea er faktisk det eneste stedet i Norden som har en slik utdanning, sier kunsthistoriker Ingeborg Sørheim.

Hageanlegg-Markerud-gaard.-Foto:-Arnt-Magne-Haugen,-Riksantikvaren

Markerud gård i Nittedal ble bygd som lystgård av Collett-familien tidlig på 1800-tallet, og er fortsatt i privat eie. Samtidig med hovedbygningen er hagen i landskapsstil restaurert med slyngende grusstier, lindelysthus, blomsterbed og en enkel fontene. Nyttehagen med frukt og bær er ikke så stor som før, men gir fortsatt råvarer til husholdningen. Hus og hage og et område omkring ble fredet etter kulturminneloven i 2014. Foto: Arnt Magne Haugen/ Riksantikvaren

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker kommune. Vea har en historie som strekker seg tilbake til 1923. I dag har Norges grønne fagskole – Vea totalt 300 studenter og elever. Som eneste i landet tilbyr Fagskolen Vea høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere, blant annet innenfor Historiske grøntanlegg. Skolen er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.  

Vea på nett

Turistveien 92
2390 Moelv

+47 62 36 26 00

vea@vea-fs.no

Flere korte og fleksible studier

På Vea er det mulig å ta en eller flere korte utdanningsmoduler innen historiske hageanlegg. Studiene er organisert med samlinger og nettundervisning og kan kombineres med jobb. Flere moduler kan settes sammen til en 60 studiepoengsutdanning som til sammen utgjør "Historiske gartnerfag".

 

Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg

Denne utdanningen er for deg som ønsker mer kunnskap om de grå og blå hageelementene i et historisk anlegg, - f.eks. steindekker, murverk, trapper, vannanlegg og trekonstruksjoner. Målet med studiet er å gi kunnskap om de grå og blå hageelementene i et historisk anlegg, kunne dokumentere og planlegge skjøtsel av slike elementer, og ha bestiller- og samhandlingskompetanse med ulike tradisjonshåndverkere. Les mer

 

Hagekunstens historie

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen lærer du å gjenkjenne de ulike historiske periodene i et grøntanlegg, og å bruke kunsthistorien og historiske kilder som verktøy i tolkningen av historiske hager. Målet med studiet er å kunne bruke den norske og europeiske hagekunsthistorien, historiske kilder og restaureringsteorier som verktøy i tolkning av historiske hager. Les mer

 

Hageplantenes historie

I denne korte, studiepoenggivende utdanningen, lærer du om den fascinerende historien til våre hageplanter: når ble de introdusert til landet og hvordan har de blitt brukt opp gjennom historien? Målet med Hageplantenes historie er å gi studentene kunnskap om en viktig del av Norges kulturhistorie. Den vil gi gartnere, forvaltning, eiere og andre med grøntfaglig interesse nyttige verktøy når historiske grøntanlegg skal restaureres, gjenskapes eller skjøttes. Videre sikter studiet mot å øke anerkjennelsen til våre historiske grøntanlegg og vise at slike anlegg trenger spesialkompetansen som dette studiet bidrar med. Les mer

 

Opptakskrav

  • Fagbrev Anleggsgartner
  • Fagbrev Gartner
  • Fagbrev Landbruk (prøveordning)
  • Vg3 Gartnernæring
  • Vg3 Landbruk
  • Vg3 Skogfaget
  • Vg3 Generell studiekompetanse

– eller tilsvarende realkompetanse*.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dersom det er ledige studieplasser etter opptak, har vi mulighet til å tilby Hageplantenes historie som kurs, for de som ikke oppfyller opptakskravet.

 

Søknadsfristene til utdanningene varierer, så se Fagskolen Veas nettsider.

Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av en artikkel som sto på trykk i Norske Hjem som kom ut den 4.juli 2019. Sjekk www.magasinet-norskehjem.no for spennende artikler om hus og hageanlegg.