BNL MD

Mange knuter små, del I

#

Hva skjer egentlig når et håndknyttet teppe skal restaureres? Vi følger prosessen fra start til slutt.

– Det begynner med en eksaminering, sier Hege Jacobsen fra Trojo Orientalske Tepper på Grini Mølle i Bærum.

Det er dette firmaet som har fått ansvaret for å reparere direksjonsrommets gamle, lodne kostbarhet.

– Først går vi over teppet og kartlegger skader og reparasjonsbehov. Jeg kan med en gang si at direksjonsrommets teppe, det er skittent, for å si det forsiktig. Hist og her ser du også flekker, slik som den du ser der. Hun peker pedagogisk. 

hele teppet.jpg

Teppet har tapt farge. Det er det ikke noe å gjøre med. Foto: Hege Jacobsen. 

– Et annet trekk som slår meg her, er at dette teppet har tapt farge, altså har falmet. Det betyr at det har vært eksponert for mye sollys, trolig fordi rødfargen ikke har vært helt lysekte og at lyset bare har kommet fra en side av rommet. Det hadde vært bedre å snu på teppet hvert tiår! 

Dette kan vi neppe få gjort så mye med. De største skadene finner vi imidlertid i teppeendene. Her, hun løfter på teppet; 

– her ser du at frynsene er smuldret opp eller er forsvunnet helt. Det er ikke uvanlig for tepper som er passert hundre år. Men dette var en førstehåndsvurdering. Den hele og fulle oversikten får vi først etter vask. Derfor må teppet først fraktes til et spesialvaskeri.
DSC_0901.JPG

Små skader er kommet til syne langs kantene, og i mindre grad, i selve teppet. Disse repareres med tråd som er farget i riktig nyanser.

DSC_0900.JPG

Å analysere et orientalsk teppe betyr at en studerer knutetetthet, type knute, knytteteknikk, ullkvalitet, border, mønster og frynseavslutning

Foto: Hege Jacobsen
Foto: Hege Jacobsen
Sjur Harby

Sjur Harby er utdannet magister i nordisk arkeologi og er grunnlegger av dagens Disen kolonial. Han har arbeidet med kulturarv ved en rekke institusjoner som Riksantikvaren, Hedmark fylkeskommune, tidligere Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) m.m. Han driver rådgivning til eiere av eldre bygningsmasse og kulturhistoriske anlegg, utfører tilstand- og tiltaksplaner samt skriver forretningskonsepter for kommersiell bruk av eldre eiendommer.

;
;