Tilpasning av nytt laft mot gammelt laft

#

En viktig del av restaureringsarbeidet på Bryggen er å tilbakeføre så mye av original bygningstruktur som mulig. I denne bygningen mangler omtrent halvparten av laftet på langsiden mot nord. Tverrveggen ble fjernet rundt det forrige århundreskiftet for å gjøre plass til større butikklokale, og de 2 nederste omfarene har råtnet bort.

Bildeserien under viser fremgangsmåten vi bruker når vi tilpasser en ny laftestokk mot det gamle laftet.

laft-2a-2.jpg

Tømmeret vi bruker er skåret påovermål. Da har vi mulighet til å ta opp eventuelle vridninger når vi teljer stokken

laft-2a-3.jpg

Overflaten skal se ut som det gamle tømmeret. På nabobygningen har vi funnet et bumerke fra Voss og tømmermerker fra fløting. Det tilsier at tømmeret ble teljet i skogen før det kom til Bergen etter 1702 brannen

laft-2a-5.jpg

De originale skjøtene har en tapp. Vi gjør det samme når vi lafter inn det nye tømmeret. Vi borer ut tapphull i det gamle tømmeret

laft-2a-6.jpg
laft-2a-7.jpg

Første tilpasning er å få den nye stokken til å følge formen til den under. Dette gir et jevnere og mer solid meddrag

laft-2a-8.jpg

Vi tar stokken ned og hugger med øks etter streken. En stokk må opp og ned mange ganger før den er ferdig.

laft-2a-9.jpg

Undersiden former vi som en V slik at vi får en flate til å skrape inn meddraget.

laft-2a-10-2.jpg

Meddraget blir merket med en skrap. I dette tilfelle bruker vi en 1″ skrap.

laft-2a-10.jpg

Skrapen lager to parallelle streker som skal møtes. Det er en vertikal parallell forskyvning.

Bryggehandverk

Bloggen er laget av handverkerne ved Stiftelsen Bryggen. Den omhandler arbeidet med restaureringen av Bryggen. Hensikten er å formidle deler av handverkeren sin dokumentasjon og å vise mangfoldet i restaureringsarbeidet.

Les mer fra bloggen

laft-2a-11.jpg

Stokken løftes ned igjen og vi hugger ut en V-form mellom merkene fra skrapen.

laft-2a-12.jpg

Stokken legges på plass og vi sjekker at den passer.

laft-2a-13.jpg

Undersiden er ferdig tilpasset. Neste steg er å tilpasse oversiden mot det gamle laftet. For å ha kontroll på stokkens plassering sidelengs skrur vi på et loddbord og en kloss.

laft-2a-14.jpg

Bygningen er løftet ca 41cm for høyt, slik at vi har god arbeidshøyde. Her måler vi ned 39cm for å grovtilpasse oversiden.

laft-2a-15.jpg

Oversiden skjæres ned og formes klar til neste stokk.

laft-2a-16.jpg
laft-2a-18.jpg

Vi bruker en enkel sveivejekk til å løfte stokken opp mot det gamle laftet.

laft-2a-17.jpg

Den nye stokken skal bare tilpasses mot ca 15cm av det gamle laftet over, og tilpasningen går rimelig raskt i dette tilfelle. En tilpasning mot et lenger stykke laft vil naturligvis ta lenger tid.

laft-2a-19.jpg

Vi kontrollerer at avstanden mellom skrapmerkene har riktig avstand.

laft-2a-20.jpg

Når stokken er tilpasset i riktig høyde må vi paralellforskyve den sidelengs. Da bruker vi en justerbar skrap og finner avstanden mellom klossen og loddbortet.

laft-2a-21.jpg

Denne avstanden overfører vi til skråskjøten på begge sider og skjærer vekk.

laft-2a-22.jpg

Stokken er ferdig tilpasset oppe og nede og skjøten er tett.

laft-2a-23.jpg

Det gamle laftet har eikedumlinger, og vi bruker det i det nye laftet også.

laft-2a-24.jpg

Dumlingene merkes med en loddstrek på begge stokkene. Vi borer etter streken med navar og får samme vinkel på begge hullene. Avstanden inn og ut merkes likt fra meddraget.

laft-2a-25.jpg
laft-2a-26.jpg
laft-2a-27.jpg

Dumlingene skal være trange. Vi bruker jekkebånd og klubbe for å få stokken til å sitte godt.

laft-2a-28.jpg
laft-2a-29.jpg

Stokken passer bra og vi er fornøyd.