Ti gode råd når du pusser opp gamle hus

#

Når drømmen om et gammelt hus har gått i oppfyllelse, endelig har du tatt sats og står nå med nøkkelen i hånden. Men det er jammen ikke lett å vite hvor en skal begynne, om en vil beholde husets sjarm og sjel.

Erfarne bygningsvernere vil fortelle deg at du skal gjøre minst mulig og skynde deg langsomt. Men som nybakt eier av boligdrømmen, full av iver etter å komme i gang så er sakte alt annet enn hva du vil høre.

For å hjelpe deg i gang så har vi laget ti råd, alle basert på vår erfaring som nybakte eiere av et restaureringsprosjekt.

1. Sikre huset

Gjør tiltak for å sikre huset, så ytterligere forfall stoppes. Tett tak, reparer knuste vinduer og sørg for at dører er forsvarlig låst. Fjern alt av vegetasjon som vokser i eller inntil huset, som kan skade treverk og mur. Søk eventuelt Kulturminnefondet for strakstiltak av nødvendig arbeid.

Kanskje like viktig: Brannsikre huset og tegn forsikring.

2. Planlegg

Bli kjent med husets byggemetode, kvalitet og sist men ikke minst historie. Ta kontakt med en tradisjonshåndverker for tilstandsrapport og tiltaksplan. Lag en oversikt over hva du kan gjøre selv, egeninnsats og hva som bør utføres av fagfolk. Lag en plan over alt arbeidet med estimert tid og kostnad. Legg på minst 10% for uforutsett tids og kostnadsoverskridelse.

Sett deg inn i og søk på tilgjengelige støtteordninger for istandsetting av gamle hus. Lag en prioriteringsliste med en finansieringsplan som inkluderer oppsparte midler, eventuelt tilskudd og lån.

3. Følg lover og regler

Vær proaktiv! Ta kontakt med kommune og fylkeskommune for å informere om å diskutere planlagt arbeid. Søk om råd og godkjenning der det er nødvendig, i forkant av arbeidet. Har huset en vernestatus så gå i en dialog med vernemyndighetene. Se mer her

4. Hyr inn fagfolk

Let etter fagfolk med erfaring med å jobbe med gamle hus og med kompetanse på ulike tradisjonshåndverk (husk at det er lokale forskjeller i teknikker, så velg en lokal håndverker om mulig). Spør etter referanseprosjekt, om de har erfaring med å jobbe på prosjekter som har fått tilskudd og eventuelt om de er medlem av Handverkslaget. Gå etter anbefalinger.

Det kan bli dyrt å ansette håndverkere som ikke har lokal kunnskap og som ikke har kompetanse på gamle hus. Derimot er det å få kyndige fagfolk med på laget en investering for et godt og varig resultat.

5. Velg tidsriktige kvalitetsmaterialer

Gamle hus var ofte enkle og det beste for huset er å erstatte det som er ødelagt med tilsvarende materialer.

Behold det du kan! Vinduer og dører er laget i beste virke, nøysomt valgt ut og tilvirket med ferdighet. De har vart i over 100 år og med litt stell så varer de fint i nye 100 år.

For trevirke som stokker, gulv, tak, panel og listverk så er saktevokst og lokalprodusert best. Gamle hus ble ofte bygget med materialer fra nærområde så finn det sagbruket og høvleriet som er nærmest deg. En oversikt over dette finner du på på sag.no

Linoljemaling var vanlig og er i dag anbefalt av spesialister. Søk på Google for å finne din nærmeste forhandler.

Det meste av byggevarer til gamle hus er dessverre ikke hyllevare hos de store kjedene. Men det betyr ikke at det ikke kan bestilles. Registrerer deg som kunde (man får også prosenter) og knytt kontakt med din kjedebutikk og de vil gjøre hva de kan for å få tak i det du skulle trenge.

Gjenbruk er miljøvennlig og bra for huset. Må du ha noe nytt, som f.eks. en dør eller et håndtak så er det fullt mulig å kjøpe dette brukt. Let frem til du finner en tidsriktig variant hos en bygningsvernsbutikk, på et bruktmarked eller på online markedsplasser som finn.no

6. Vær verdens beste nabo

Naboer kommer i ulike varianter og de aller fleste av oss har erfaring med både gode og dårlige utgaver av naboer. Man kan selvsagt være uheldig men første skritt på veien til et godt naboskap tar du selv. Som fersk huseier bør du ta deg en runde for å hilse på naboene. Vær åpen og imøtekommende, lytt til hva de har å fortelle om huset og om nabolaget. Involver de i og ditt prosjekt og inviter gjerne inn på kaffe. Si fra når det er planlagt arbeid som kan medføre uro, støy eller annen sjenanse og eventuelt tilrettelegg dette for å unngå konflikt. Sist men ikke minst, sørg for å holde tomten ryddig og i orden underveis i prosjektet. Vis hensyn og du har lagt grunnlaget for et varig, godt naboskap – som er gull verdt.

7. Lag en hyggelig arbeidsplass

En hyggelig arbeidsplass er like viktig for håndverkerne du har hyret inn og familie og venner som kommer på dugnad som det er for deg selv.

Hold orden! Ha en ordning for avfall og avfallssortering. Lei inn container, fyll denne og få den kjørt bort. Kjør selv til sorteringssentralen. Aldri la avfall ligge til oppbevaring, verken i huset eller på tomten. Kost gulv og rydd opp etter endt arbeidsdag, så er det hyggelig å komme tilbake neste arbeidsdag.

Lag et pauserom eller hvilekrok med stoler og et lite bord. Er det sommer så er det også fint å kunne sitte ute. Husk å dekke til hagestolputer så de ikke blir skitne. Alltid ha et utvalg av te, kaffe, frukt og kjeks tilgjengelig (oppbevart i plastboks for å unngå besøk av mus).

Belysning, varme og en liten radio er ofte til stor glede for de som skal jobbe.

8. Kompetanseoverføring

Kompetanse rundt restaurering og ivaretakelse av gamle hus er mange steder i ferd med å gå i glemmeboken. Underveis i prosjektet så kan du arrangere kurs for håndverkere, huseiere og ungdom som har interesse av håndverk eller inviter lokalbefolkningen til workshops og åpen dag.

Med ditt prosjekt så har du en gylden anledning til å bidra til en verdifull kompetanseoverføring så det lokale tradisjonshåndverket blir holdt i hevd.

9. Evaluer prosjektet og fremgang

En ting er å lage en plan, en annen å følge den. For å sikre en best mulig utført jobb samt å holde budsjett og tidsplan så lønner det seg å styre prosjektet som en profesjonell og bruke prosjektplanen som et styringsverktøy. Det er også viktig at du da tar deg tid til å evaluere prosjektet underveis og juster videre fremdrift utifra de resultatene og erfaringene du opparbeider deg.

Har du fått innvilget tilskudd er en prosjektevalueringen uansett påkrevd.

10. Hold motet oppe!

Det er tungt med et restaureringsprosjekt, med uventede hendelser som resulterer i stress, bekymring, tids og kostnadsoverskridelser. Det beste du kan gjøre er igjen å komme i forkant.

  • Del prosjektet og involver familie og venner. Deres hjelp og støtte kan komme godt med når noe uforutsett skulle skje.
  • Sett mindre delmål og sørg for å glede deg over det som er gjennomført.
  • Vær tålmodig og snill med deg selv. Med et gammelt hus så er de alltid noe uventet som kan skje.
  • Ha det gøy! Sørg for godt humør, kaffe og lunsj pauser og kanskje også en fridag eller to for å få mer energi inn i prosjektet.
Villa Wessel

I 2017 tok familien Wessel over et gammelt landhandleri anno 1898 i Jordet i Trysil. Da hadde den store sveitservillaen stått tom i flere tiår. Nå settes huset i stand igjen etter antikvariske prinsipper. Følg Bianca, Børre, Beatrice og Amélie og hus-prosjektet deres "Fra forfall til fordums prakt' på www.villawessel.com