BNL MD

Uke 6 på Slengen var dedikert til høvelmaking og høvelkurs. Denne gangen hentet vi inn Jarle Hugstmyr, fra håndverksinstituttet på Maihaugen, som instruktør. Høvelen som skulle lages blir også kalt for stut eller okse og kan brukes til sletthøvling av bord og panel på Slengen. Tanken er at kursdeltakerne skal få en opplevelse av fleksibiliteten ved å kunne kunne lage og tilpasse en høvel ut fra behov. Dette er sentral kunnskap innen restaurering av eldre bygninger.

;
;