BNL MD

Fra Volda til Kristiansund

Både natur og bygget miljø er ikke fornybare ressurser!

#

Besøket i Volda var preget av stedets historie som skole-sted. Her er engasjementet for bevaring av den gamle gymnasbygningen stort. Turen til Kristiansund får bli litt filosofisk. Preget av fantastiske naturopplevelser. Bygningsarven er, som miljøet, ikke fornybar. Rart å tenke på hvor lite som ofte skal til for å ta vare på den flotte bygningsarven som vi har her i landet. Godvilje og riktig maling! 

;
;