BNL MD
Ella Mørtsell maler vindu. Å i Lofoten. Foto: Bård Gundersen, TUN media

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle er en kompetanse- og tilskuddsprosjekt som forvaltes av Fortidsminneforeningen etter en gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskudd kan søkes fra eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt, prosjekter med fokus på kompetanseoverføring og bygninger som er tilgjengelig for allmennheten. Kulturminnet må være allment tilgjengelig.

;
;